torsdag, marts 29, 2007

Hvilken dag i mayakalenderen er du født?

Forlaget Cholsamaj's svar på Mayland, den årlige udgave af mayakalenderen Cholb'al Q'ij, har vundet udbredelse i Guatemala i de senere år. Ved siden af datoerne angives dagenavne, numre og glyffer efter den ceremonielle 260-dages kalender Cholq'ij, der også er kendt under navnet Tzolkin.

Men kalenderen rummer også et historisk-politisk afsnit om mayasprogene og de moderne mayaers historiske situation og aktuelle kamp for deres rettigheder. Og så giver bogen anbefalinger, hvis man ønsker at tage et mayaindiansk navn, hvilket bogen i øvrigt også indirekte synes at anbefale at man gør. Den foreslår at man bruger navnet på den nawal, den naturkraft eller guddom, der er knyttet til éns fødselsdag.

Historisk har der været tradition for, at mayaerne navngaves efter den dag, hvor de blev født. Det kender vi jo fra mange andre kulturer og især fra katolicismen, hvor mange nyfødte i Guatemala endnu i dag døbes med navnet på den helgen, som dagen tilhører. Derfor hedder det i den mexicanske fødselsdagssang over alle fødselsdagssange, Las mañanitas:
Esas son las mañanitas, que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti.

Sangen forudsætter altså, at fødselsdagen er den samme som helgendagen eller navnedagen. Sådan er det også med de fleste af de navne, vi støder på i Popol Wuj, og sådan er det med mange navne på de berømte mayaindianske konger fra før og under den spanske invasion, som det fremgik af Waqib' Kejs pressemeddelelse fornylig. Her er det bare ikke helgennavne, men numre og navne på dagens nawal, der tages i brug.

Men hvordan finder man så ud af, hvilken dag man er født? Cholb'al Q'ij indeholder kun mayadatoer for det indeværende gregorianske år, så den er ikke til megen hjælp. Heldigvis er der flere redskaber på nettet til rådighed. De kalenderværktøjer, som jeg tidligere har henvist til på min hjemmeside (se nederst), angiver mayakalenderens dagenavne på yukatekisk, når man indtaster datoerne som vi kender dem.

Det kan selvfølgelig være meget godt. Yukatekisk kaldes på engelsk også Maya proper, altså "det egentlige mayasprog". Sproget tales i det historiske område for mayab', en indiansk gruppe der har givet navn til hele mayacivilisationen og mayasprogfamilien, og det var det sprog, Mel Gibson talte om, da han proklamerede at han ville lave en film på "maya".

Men hvis man ville kende dagenes betydning i Guatemala, har man altså først skullet oversætte kalenderprogrammernes output til et af de guatemalanske mayasprog. Eller købe en af de trykte evighedskalendere, som er udgivet i Guatemala.

Nu kan jeg imidlertid henvise til et kalenderværktøj, der angiver dagenes tal og navne på k'iche'. I dag den 29. marts 2007 er således dagen "3 Kame(y)" (alternativ stavemåde: Keme), dvs. "Tre Død" eller "Tre Genopstandelse". Disse dagenavne bruges endnu som navne blandt de moderne mayaer. I dag dog sjældent som fornavne, men ofte som efternavne. Det gælder f.eks. den tidligere borgmester i Xela, Rigoberto Quemé (Keme).

Til den ceremonielle mayakalender knytter sig en righoldig "astrologi". Ovennævnte værktøj fortæller således også noget om dagenes mulige betydning. Forklaringen synes at være hentet fra Walburga Rupflin Alvarados interviews af mayashamaner, som er udgivet i bogen El Tzolkin es más que un calendario.

Andre udlægninger af dagenes etymologiske og astrologiske betydning kan findes i Cholb'al Q'ij, hos kulturministeriet eller i kalendere fra Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín og andre mayaforlag.

Etiketter: