fredag, august 17, 2007

Fra Guatemala til Guatemaya

Efter valgmødet i forrige uge rekvirerede jeg powerpointshowet med mayaorganisationernes politiske platform hos Waqib' Kej. Jeg bringer pps-filen her så læserne selv kan orientere sig om organisationernes Agenda Política Maya.

Det politiske forslag er udarbejdet i koordination mellem flere organisationer, hvor det ser ud til at de akademiske foreninger har haft størst indflydelse, heriblandt Asociación Maya de Estudiantes Universitarios. Rigoberta Menchú skulle også være blevet konsulteret under udarbejdelse af forslaget, som organisationerne må have tænkt som en ren foræring til hende; en gave hun desværre ikke forstod at udnytte.

Forslaget kommer vidt omkring de mange forskellige politikområder, men det er langt fra alle der får lige detaljeret behandling, og mange af punkterne smager mere af slogans end af forslag. Om den helt grundlæggende konflikt mellem de sociale klasser på landet: kampen om landbrugsjorden, hedder det blot i helt generelle vendinger, at der skal findes en hurtig løsning, så bønderne kan få adgang til landbrugsjorden.

I det hele taget er dette mayaorganisationernes dagsorden, som overlapper men ikke er identisk med de folkelige organisationers krav.

Alligevel er det overvældende så mange politikområder, forslaget berører ud fra en "mayasynsvinkel":

lokaldemokrati og territoriale rettigheder,
miljø og udnyttelse af naturressourcer,
mayaernes deltagelse i det officielle politiske system,
fødevaresikkerhed og selvforsyning i de indianske områder,
landbrug og lokaludvikling,
udvandringspolitik(!),
uddannelse og sprogpolitik,
sundhed og mayamedicin,
retsvæsen og sikkerhed,
religion og helligsteder,
kultur og indiansk sport,
etnicitet og identitetspolitik.

Og så hedder det til sidst:

Fremme ændring af navnet Guatemala til Guatemaya (sic).


God læsning!

Etiketter: ,