lørdag, juli 23, 2005

Stjernernes time (La hora chapina (ii))

Blandt rygsækrejsende og guatemalanere, som har erfaringer med udlændinge, bliver la hora gringa tit fremhævet som modsætningen til la hora chapina. Og det er da også rigtigt, at nordamerikanere har en hel anden opfattelse af tid end de fleste guatemalanere.

Jeg husker, at da jeg gik på amerikansk high school i Wisconsin, spurgte læreren engang klassen:
"What is the most important thing you should learn in school?"
(Rådvild tavshed...)
"Punctuality!" sagde læreren med bestemt mine.

Han havde en mission... Han holdt da også strengt på, at tredje gang man kom for sent til hans time fik man en sveder. Og det at komme til tiden betød vel at mærke, at man sad ved sin pult, når det ringede ind efter frikvartererne, der alle varede præcist fem minutter. (På en af naboskolerne havde man erkendt, at det at komme til tiden nogle gange ligger uden for ens egen magt. Hvis en forælder derfor tog ansvaret for ikke at have kørt eleven i skole til tiden, (og på amerikanske middelklasseskoler kan man ikke komme i skole uden bil), kunne forælderen tage svederen i stedet for eleven. Men der gjaldt de samme regler som for eleverne: Man skulle arbejde i svedetimen og ikke snakke, så husmødrene kunne så kopiere opskrifter, sagde skoleinspektøren. Det var åbenbart det mest fornuftige, han kunne forestille sig at en moder kunne bruge sin tid til).

Men måske behøver alternativet til la hora chapina ikke at være la hora gringa?

Min kæreste sendte mig engang nogle vers af Humberto Ak'abal, en digter fra Momostenango, som skriver på k'iche' og spansk, og som er blevet et ikon for hele den moderne mayabevægelse. På spansk lyder digtet sådan her:

Hora de estrellas
No sé llegar tarde.
El sol y la luna
son puntuales.

He llegado a tu corazón
a la hora de las estrellas.
Ni ayer ni mañana.

Sencillamente
hoy.


Min oversættelse:

Stjernernes time
Jeg forstår ikke at komme for sent.
Solen og månen
er punktlige.

Jeg er nået til dit hjerte
i stjernernes time.
Hverken i går eller i morgen.

Ganske enkelt
i dag.


Som en afrikaner engang sagde:
-You've got the watch... We've got the time.

God weekend alle sammen.

Etiketter: