Rejser til Guatemala

Frivilligt arbejde

Udsendelse med Mellemamerika Komiteen

Solidaritetsophold

Mellemamerika Komiteen arrangerer hvert efterår en studie-arbejdstur til Guatemala i samarbejde med Hermandad Educativa og bonde- og indianerorganisationen CONIC. Programmet omfatter 3 ugers forberedende højskoleophold i Danmark, 4 ugers spanskkursus i Guatemala, 5 ugers landsbyophold hos CONIC og 3 ugers arbejde med et individuelt projekt i Guatemala.
[Program for solidaritetsophold]

Fredsvagt

Hvis du kan spansk i forvejen kan du også overveje at blive udsendt af Mellemamerika Komiteen som fredsvagt. Behovet for fredsvagter udspringer af retsopgøret efter hærens massakrer under krigen.

Individuel rejse

Hvis du foretrækker at rejse individuelt, kan du bede mig booke et ophold hos Hermandad Educativa når du ønsker det, og PLQE vil hjælpe dig med at finde frivilligt arbejde, der interesserer netop dig, og som du kan udføre under eller efter dit skoleophold.

Arbejdets art afhænger af, hvor længe du kan binde dig, og hvor gode spanskkundskaber, du har. Arbejde med forældreløse børn kræver f.eks. bedre spanskkundskaber end arbejde med bygning af murstenshuse. Tidligere frivillige har undervist børn i engelsk, musik og billedkunst, arbejdet med handicappede eller hjemløse børn, bygget huse, passet grise, plantet træer og plukket kaffe.

Opdateret d. 3.10.2005

Guide til Guatemala