ENGLISH IDIOMS

Here are some of the most common idioms and phrases in (mostly American) English listed alphabetically (you may even learn some Danish idioms) - italics indicate non-English origin. Although many idioms are already listed in dictionaries, others aren't, or they are hard to find, hence this list.

The word idiom itself is of Greek origin (idioma), meaning "peculiarity" or "speciality".

Idioms are not slang but expressions and figurative phrases that work like proverbs . Thus they are not to be taken literally as their meaning cannot be understood from the individual meanings of their elements; the phrase crocodile tears does not refer to anything zoological.

In contradistinction to proverbs, idioms often, but not always, allude to other (usually older) literature, e.g. Greek mythology, or the Bible. Some English idioms are almost exactly like their Danish equivalents (but not all are listed here); others are quite different or have no Danish counterpart. This reflects the fact that idioms express a specific grammatical, syntactic, or structural character of a given language.

Idioms should be rendered verbatim, i.e. not just "hinted at" but used exactly as they are. They are, in fact, fixed phrases that can't be altered.

Note: don’t scroll aimlessly up and down the list, but use the search-function (Ctrl+B or Ctrl+F depending on your browser) to find the English or Danish word you know to get the full idiom.

Comments and questions to Erik Moldrup: erik (at) moldrup.name

English Idioms
according to Hoyle efter reglerne, "efter bogen" (opr. om kortspil, se også "cricket")
ace in the hole
Adam (e.g. to the Adam; or: known him from Adam)
en trumf i ærmet
begyndelse el. bund (fx i alle detaljer; el.: helt fra begyndelsen)
add up, (it doesn't)
ad nauseam
det giver ingen mening
(= till we were fed up with it)
affirmative action
a field day (e.g. the press will have a field day)
positiv særbehandling
(pressen) vil svælge i dag
after a fashion på en måde
air, be completely up in the svæve på en rosenrød sky
albatross around one's neck, have an have en møllesten om halsen
all and sundry
alley, up one's
alle og enhver
på hjemmebane (boldgade)
all mouth, he is
all mouth and trousers, he is
all thumbs, be
han har det hele i munden
han har ikke noget at have sin mandschauvinistiske overlegenhed i
have ti tommelfingre
alma mater min skole (åndelige moder)
an arm and a leg
answer to that/the description, sb answers to ...
apple of one's eye
en "halv bondegård" (om en meget høj høj pris)
det(te) passer på ...
en øjesten (meget dyrebar)
as best he could (e.g. he ran as best...)
as long as your arm
a square peg in a round hole, be

as the crow flies
så godt han kunne = det bedste han havde lært
"alenlang" (skal ikke forstås bogstaveligt)
ikke passe til

i fugleflugt
a.s.a.p. = as soon as possible
as […] as the next person
as far as I can throw, (e.g. I don't trust him as far ... )
as far as the eye can see
så snart som muligt ( = straks!)
så … som enhver anden
ikke over en dørtærskel, (fx ikke tro ham over en ...)
så langt øjet rækker
at all costs
at sixes and sevens
for enhver pris
helt forvirret
axe to grind, have an hyppe sine egne kartofler; mele sin egen kage


back of my hand, know sb/sth like the...)
bad way, be in a
kende noget som sin egen bukselomme
have det dårligt

baker's dozen
baloney (from: boloney = Bologna)

13 (12+1)
sludder (fra: Bologna-pølsen hvis indhold er tvivlsomt)

bandwagon, climb/jump (on to) the

slutte sig til en bevægelse/sag

bark is worse than his/her bite, his/her
barrel, have sb over a

han/hun har det hele i munden
have nogen i saksen

bats in the belfry
be a cavalier on your own dime (pun on "on your own time")

bear/have/hold a grudge against sb

rotter på loftet
ordspil på: "on your own time" (i din fritid, ikke mens du er på arbejde)

bære nag; have et horn i siden på nogen

beat/flog a dead horse
beat about/around the bush

beat it! = scram! shoo! skedaddle! get lost!

forfølge en sag som er død eller uinteressant
gå (som katten) uden om den varme grød

skrup af! (= take a hike! vamoose! shove off!)

beat the band
beat the fish = spank the monkey

be away with the fairies
be down on sb

tale højt (højere end orkestret)
onanere

være "langt ude" (slet ikke på sporet)
være på nakken af nogen

bee in one's bonnet (have a...)
bee's knees, the = the cat's meow/whiskers (he thinks he is the bee's knees)

"fis i kasketten"
creme de la creme (den bedste)

beg to differ
beggar on horseback
behind the eight ball, be
be in a bad way, to
be in a family way
be/get on one's high horse

(høfligt) tillade sig at have en anden mening
en arrogant nyrig (se også proverbs: beggar)
stå i en dårlig position
at have det dårligt
at være i omstændigheder
være indbildsk, overlegen

bells and whistles vs. plain vanilla
be lost for words
be sick to one's stomach
be toast
between a rock and a hard place, choose/be
bide one's time
big time (slang) (famous, important, profitable...)

unødvendig ornamentik (udsmykning)
have tabt mælet
have kvalme
være færdig = ikke have en chance
at skulle vælge (el. befinde sig) mellem pest og kolera
se tiden an
rigtig meget 

birds of a feather (two of a kind) krage søger mage
birthday suit (wear one's) (at være) nøgen
bit between one's teeth, (take the) være stædig, selv bestemme farten
bitch, it’s a
bitch on heat (be as a ...)
det er noget lort
som en tæve i løbetid
bite the bullet bide tænderne sammen
bite the dust bide i græsset (også slang for at dø)
blanket rule regel som dækker alle tilfælde
blarney, a lot of blah-blah, efter Blarney Castle i Irland
Bless you! = Gesundheit! Prosit!
blighty
blind leading the blind, the

blindside sb, (to)
blood is up
hjemlandet
lederne er lige så uvidende som folket

to catch or take sb unawares
meget vred og klar til kamp
blow (or toot) one's (own) horn (or trumpet)
blow sb out of the water
blow the gaff (= spill the beans)

blow the whistle (on sb)
prale
afsløre nogen 1
afsløre noget

afsløre nogen 2 (= expose wrongdoings)
bona fide
boloney (= baloney)
bolt (from) out of the blue, like a
ægte, i god tro
sludder
som et lyn fra en klar himmelbomb (e.g. "it's da bomb") kanon(godt) - fedt
bone of contention
bone to pick, have a
boondocks = boonies
stridens æble
have en anledning til strid
bøh-landet
boonies, the (slang) - the back country
boot, to (i.e. to boot)
bøh-landet (efter Daniel Boone, frontiersman)
oveni, ud over det
bound over, be
bread and butter, sb's

break a butterfly on a wheel (UK)
= use a (sledge)hammer to crack a nut (US)
bright-eyed and bushy-tailed
bring sth up to date
bring sb up to speed

brother’s keeper (be your)
brown nose, a (slang)
at få en betinget dom
smør på brødet (indtægt)

skyde spurve med kanoner (sml. hjul&stejle)

frisk som en havørn
føre noget ajour
bringe nogen på omgangshøjde (med situationen)
overvåge og (moralsk) beskytte ens næste
en spytslikker (røvslikker)
burn
bullet-proof
surt
vandtæt
bull/elephant in a china shop, like a som en hund i et spil kegler
burn daylight (we’re burning daylight) tiden går (klokken er mange)


burn the midnight oil arbejde sent
burn your bridges behind you brænde broerne bag sig
bury the hatchet begrave stridsøksen
busman's holiday at arbejde i ferien
butterfingers, to be butterfingered
butter (sb) up
at være fummelfingret
smøre nogen (fedte for nogen)
butter wouldn't melt in his/her mouth
han/hun er meget hård
buy a pig in a poke
buy the farm
købe katten i sækken
slang: at dø
by and large (= on the whole; everything considered)
by default

by the book, do something
i det store og hele
som udgangspunkt; standard

gøre noget efter reglerne


call a spade a spade sige tingene ligeud, uden omsvøb
called on the carpet, be stå skoleret (over for autoritet)
call the tune/shots være den der bestemmer (hvor skabet skal stå)
can't have your cake and eat it, too (you) man kan ikke blæse og have mel i munden
can't hold a candle to kan (slet) ikke måle sig med
can't see the forest for the trees kan ikke se skoven for bare træer
carpe diem = seize the day (make one's hay while the sun is up)
carpetbagger
grib nu'et ("smede mens jernet er varmt")
økonomisk el. politisk opportunist
carry coals to Newcastle give bagerbørn brød
carry a torch for være varm på
carry the torch
cash in one's chips
agitere/propagandere for
slang: at dø
cat got your tongue? has the
cat's meow/pajamas/whiskers... (he thinks he is the...)
cat's whisker
catch-as-catch-can
catch sb off his/her guard
    
har du mistet mælet?
han tror han er den bedste (cp. the bee's knees, the)
slang for gammeldags radioapparat
at improvisere med begrænsede midler
at tage nogen på sengen (overraskende - cp. blindside)

chalk it up notere det 


change for the worse
change horses in midstream, don't

chapter and verse
chatterbox, you are a
ændre til det værre
skifte heste i vadestedet (man skal ikke ændre noget i en krisesituation)

med alle detaljer
du er et værre sludrechatol
chew sb’s head off
chew the fat (= shoot the breeze)
chew the cud
chicken come home to roost
rive hovedet af nogen (i irritation el. vrede)
hyggesnakke
tænke sig grundigt om; meditere; tygge drøv
man ligger som man har redt
chink in one’s armour, a det svage punkt
chip off the old log
chip on one's shoulder, have a
slægte på; skud på stammen (sml. æblet falder ikke langt fra stammen)
være stridbar
chocolate soldier
chopped liver, be
"tinsoldat" - en helt der meldte sig i krigens sidste dage
solgt til stanglakrids, være [be done for]
choose between a rock and a hard place
chutzpah
at skulle vælge mellem pest og kolera
mod (med element af arrogance)
cinch, it’s a det er pærelet
circle the wagons forsvare os (gøre klar til forsvar)
clean as a whistle, be
clean slate
rent mel i posen, have
en frisk start
climb (on to) the bandwagon slutte sig til en bevægelse/sag [cp.‘jump the...]

C.O. = C/O (care of)
C.O.D. = cash on delivery
Cockaigne
cocky

cock-and-bull story (= tall tale)
cold feet, get/have
som bor hos
(sendt) pr. postopkrævning
et mytologisk himmelsk sted (a la Xanadu)
kæphøj

en løgn(ehistorie)
få kolde fødder
cold shoulder give nogen en kold skulder
cold turkey (go) holde pludseligt op

come full circle
come home to roost
come to
come to a head

comme il faut (French)
conk out
connect the dots

tilbage til udgangspunktet
som har ubehagelige følger
komme til sig selv
kulminere

som det passer sig - following decorum; as it should be
slang: at dø
samle puslespillet (opr. trække streger mellem prikkerne i en tegning)

cook the books
cool one's heels
svindle med regnskaberne
vente i lang tid
count one’s chickens before they’re hatched sælge skindet før bjørnen er skudt (sml. konen m/æggene)
cowardy custard (UK)
crap through a goose, like

cricket, this isn't (UK)
crony/cronies
cross that bridge when we come to it, we’ll
crush on sb, have a
cry foul
(børne)udtryk for at være fej
som skidt fra en spædekalv

det er ikke efter reglerne (fair play)
gammel ven/kammerater (kammesjukker) 
den tid, den sorg
vild med nogen, være
påkalde dommerens opmærksomhed på ulovligt spil
cultivate one's own garden feje for sin egen dør
cut and dry; cut and dried
cut it, that doesn’t (I couldn't cut it)
cut out to be
cut the crap (taboo)

cut throat competition
cut to the chase (let's)
ordnet, arrangeret (på forhånd)
er ikke nok, har ikke håndelaget, ikke klare det
egnet til at være
"knyt sylten" (egtl. "stop det lort")

kamp på liv og død
kom(me)  til sagen


daggers drawn
Davy Jones's Locker = bottom of the sea
krig på kniven
sømandens kiste; Davy Jones personificerede havets ondskab
dead cat bounce, a (NYSE slang)
dead ringer
depth, out of one’s
tilsyneladende livstegn (som når en død kat rammer jorden fra stor højde)
dobbeltgænger (look-alike, spitting image)
ude på dybt vand (hvor man ikke kan bunde)
devil to pay, have the
diamond in the rough
disappear (vanish) into thin air
stå til ansvar
en usleben diamant
forsvinde i den blå luft
do/did, too (I) jo, (jeg) gør!
dog-eat-dog (competition), a skånselsløs konkurrence (hundeslagsmål)
d.o.a. (dead on arrival)
don’t carry coals to Newcastle
død ved ankomsten til hospitalet = en død sild
gå ikke over åen efter vand
don't kid a kidder
don’t season your food until you’ve tasted it
fup ikke en fupmager (forsøg ikke at fuppe ....)
stik finderen i jorden først
don’t know (him) from Adam('s brother/foot/off ox (right ox), I
don't judge a book by its cover
kender [ham] slet ikke, jeg
sku ikke hunden på hårene
down in the mouth, be
down on sb, be
være nedtrykt (hænge med mulen)
på nakken af nogen, være
double entendre (French)
double or quits/nothing
en villet tvetydighed, ofte af vovet art
kvit eller dobbelt
drift (if you get my…)
drive a nail into on'es coffin
hvis du forstår hvad jeg mener (antyder)
et søm i min ligkiste, blive/være
drummer boy, the little


drunk as a skunk
ref. til bl.a. Den amerikanske borgerkrig hvor trommesignaler gav soldaterne tegn til div. manøvrer. Trommerne blev ofte betjent af drenge som udviste stort mod under kampene (svarer til den lille hornblæser)
fuld som en allike/pave
dumb as a dipstick
Dutch auction
Dutch courage (noun)
Dutch treat (noun)
dum som en dør (NB allitteration)
auktion hvor buddene starter højt og derefter falder
(verbum:) at drikke sig mod til
(verbum:) betale hver for sig


earn one's keep
easy does it
eat crow
tjene til føden
tag det roligt!
tage noget i sig igen
eat humble pie "æde sin gamle hat"
eat one’s vegetables adlyde autoriteter uden at kny
elbow grease knofedt
elephant/bull in a china shop, like an som en hund i et spil kegler
eleventh hour i sidste øjeblik
end justifies the means, the
end of one's rope, be at the
målet helliger midlet (alle kneb gælder når det er en god sag)
uden flere muligheder
enough to feed an army
enough to sink a ship
every inch a ...
i overmål
i overmål ("til at klare en belejring")
helt igennem en ...
eye of the storm, in the 
stormens øje - i begivenhedernes midte (men uden bevægelsesfrihed)
face the music tage konsekvensen af ens gerninger
fair is fair
fallen off the (turnip) truck, just
false colors, sailing under (used figuratively)
ret skal være ret
lige kommet ind med 4-toget
sejle under falsk flag, dvs. foregive noget usandt (også brugt figurativt)
farmer's daughter, any (and every taylor's boy)
feather in one's cap
enhver pige (og dreng)
en fjer i hatten
feather one's nest, to mele sin egen kage
feet of clay kolos på lerfødder
fifth wheel
Fiddler's Green (see also Davy Jones' Locker)
field day, (have a)
være tredje hjul
(den døde) sømands himmel (m/ rom, piger og tobak)
en stor dag (fx i mediernes søgelys)
fine kettle of fish en køn suppedas
first water, (this/he/she is)
fit as a fiddle (= fresh as a daisy; sound as a bell)
fit the bill

flub it up = to bungle
fly-by-night
footloose and fancyfree (= free as air)
førsteklasses (the highest degree)
frisk som en fisk/havørn
passe på beskrivelsen

rode rundt i det
utroværdig
fri som fuglen

for a song (buy/get sth for a song)
force of habit, by
for crying out loud!
for good measure
Fortune favors the brave
forty winks, take
four-letter word(s)

(købe noget) for en slik
vanens magt
for pokker da! (udtryk for irritation el. utålmodighed)
i tilgift
Lykken står den kække bi
tage en lur

bandeord (særligt sexuelle)

four-o-four
four-one-one (411) - slang
data not found (opr. en HTTP status kode fra internettet)
information (tlf.-"oplysningen")
... for you ("here's xx for you" - derogatory)
free-for-all, a
French leave
fresh as a daisy (= fit as a fiddle; sound as a bell)
"her har du ..." el. "der ser du" (nedsættende)
et "tag-selv bord"
fravær uden tilladelse
frisk som en fisk/havørn
gallows humor
galgenhumor
game, I’m jeg er med på den
gamut, run the hele registret (opr. tonerækken)
gauntlet, run the løbe spidsrod
Gesundheit!/ Bless you Prosit! (siges når andre nyser)
get a dose of one's own medicine stege i sit eget fedt
get away
get down to brass tacks
hold da op! (kæft) = Uha! Men dog!
komme til sagen/kernen
get in a dig at
get in a pet
get in somebody's hair
nedgøre
blive vred
genere/forhindre nogen i at gøre noget

get off on the wrong foot
get one's money's worth
get out of here/town
get (or take) sb's goat

komme forkert i gang
få fuld valuta for ...
åh, hold da op - det er for langt ude!
gøre nogen sur ('tisse på sukkermaden')
get sth off one's chest
get the ball rolling
get the hang of it
get wise to
get with it
få lettet sit hjerte
gå i gang
få tag'et på det
forstå; indse
kom i gang; følg med (moden)
gild the lily unødvendig (over-)udsmykning
gild the pill = sugarcoat the pill
gilded cage (bird in a ~)
give et falsk indtryk
leve et liv i luksus, men uden frihed
give a damn, I don’t jeg er hamrende ligeglad!
give a rat’s ass, I don’t jeg er skideligeglad
give it some welly! (UK from: wellingtons; encouragement + criticism)
give it your best shot
give sb an inch, and s/he take a mile
give sb a run for his money
give sb a taste of his own medicin
give sb the finger = slip sb the bird
gå nu til den!
gør dit bedste (forsøg)
giv nogen lillefingeren, og de tager hele armen
give nogen hård konkurrence
lade en smage sin egen medicin = føle det på egen krop
give nogen fingeren
go against the grain
go against the grate
Gobbledygook/Gobbledegook
go down for the count
godsend, a
go haywire
golden mean, the
good old blighty
go on the offensive
skabe uro
være på tværs
uforståeligt sprog (fx jargon)
gå ned for tælling (tage tælling)
en guds gave
gå i smadder/kludder
den gyldne middelvej (undgå ekstremer)
fædrelandet
gå i offensiven
go postal (slang) gå bersærk (massedrab i US posthus i '90erne)
goose is cooked, one's/that  ødelagte chancer/løbet er kørt
go through the motions
go to pot
go the whole hog
gøre noget mekanisk
forfalde
give den hele armen
grain of salt, take it with a tage det med et gran salt
gravy train, ride the lidt arbejde, men stort udbytte
Great Scott!
green thumb
Ih, du store (kineser)! Ih, du milde etc.
grønne fingre (NB flertal på dansk)
green-eyed monster, the jalousi(en)
gung-ho ivrigt/med stor entusiasme


habit, force of
Hancock, (your)

hand and foot (e.g. wait on sb hand and foot)
vanens magt
underskrift (John Hancock var første underskriver på uafhængighedserklæringen)
følge opmærksomt til mindste detalje (fx opvarte nogen opmærksomt)
hang by a thread
hang in the balance
hænge i en tynd tråd
være på vippen, stå hen i det uvisse, hænge i en tynd tråd
hang in there! (you) hold(e) ud
hang one on (him) stikke (ham) én
happy as a sandboy (historically, a thirsty sand seller, now drunk)
have/hold/bear a grudge against sb

have a lot to answer for
have an axe to grind
have feelings for sb
have money to burn

have none of it, will
(oprindeligt ironisk) glad som en (udslidt) 'skorstensfejerdreng'
bære nag; have et horn i siden på nogen

have meget på samvittigheden 
hyppe sine egne kartofler
nær varme følelser for en (være forelsket)
være stenrig

(vil) ikke høre tale om
have sb coming and going
have sb over a barrel

hay is in the barn, the
have krammet på nogen; få nogen til at danse efter ens pibe
have nogen i saksen

løbet er kørt
head over heels (orig. heels over head)
heart of the matter
heart of hearts, in one's
henpecked husband, be a
hovedkuls
sagens kerne
i ens inderste (om følelser)
være en tøffelhelt (= be under the thumb)
high and dry, leave sb 
highbrow
i stikken, lade nogen
højkulturel/rigtig fin (modsat lowbrow)
high horse, be on one's føle sig vigtig/være på den høje hest
hightailing it (out of …) forlade et sted i en fart
hit below the belt slå under bæltestedet/være unfair
hit the ceiling blive meget vred
Hobson's choice
ho-hum (informal)
en kun tilsyneladende valgmulighed - udfaldet ligger fast
kedelig, alt for kendt
hold/bear/have a grudge against sb
hoisted with one's own petard
hold your horses
bære nag; have et horn i siden på nogen
sprængt i luften af sit eget krudt (falde i sin egen grav) (= the biter bitten)
klap lige hesten (vent lidt)
hold water, (it doesn't) være logisk eller konsekvent ("det holder ikke")


hook, line, and sinker = lock, stock and barrel
home run; hit a home run (score a coup)
horse around (= horseplay)
horse of another/a different color
horse's mouth, from the
hot-blooded
fuldstændigt ("gik på den")

fjolle rundt (ret kraftigt)
en (helt) anden sag/historie/boldgade
information fra kilden selv
hidsig; lidenskabelig (NB warm-blooded om fx varmbl. dyr)
household sth, be a "stående", eviggyldig - noget som kendes (bruges) af alle
household (word), you’re a (du er) på alles læber
Hoyle, according to
how about that (?)
helt efter reglerne
(a) hvad synes du? (b) der kan man bare se!
hue and cry
hunky-dory (slang)
(lave) stor ballade (for at agitere)
helt perfekt
I (do) declare!
Det må jeg nok sige!
I’m game
I stand corrected
jeg er med på den
jeg indrømmer min fejl/tager det i mig igen
in a family way
in a heartbeat

Indian giver, an
i omstændigheder, venter sig (eufemisme f. gravid)
hurtigt, på et øjeblik

en gi’-ta’r (en der giver og tager tilbage igen)
in for a penny, in for a pound har man sagt A, må man også sige B
in hot water, be ude på dybt vand
in loco
in situ
på stedet (latin)
på plads (latin)
in the doghouse, be
in the last stretch, I'm 
ude i kulden (modsat: i kridthuset)
jeg synger på sidste vers (er ved at være færdig)
in the pink, be ved godt helbred
in toto
in your ear
in your face, get
fuldstændigt (latin)
rend og hop
være meget provokerende
In Vino Veritas "af børn og fulde folk" (hører man sandheden)
Irish bull
I've got to see a man about a dog

ivory tower, live in an
noget usammenhængende sludder
eufemisme for et andet "ærinde" (toiletbesøg, drink etc.)

bo (ophøjet) i et elfenbenstårn


Jack of all trades (master of none)
Jack-o'-lantern = Will-o'-the-wisp = ignis fatuus

joined at the hip (cp. Siamese twins)
tusindkunstner, altmuligmand (men derfor netop ikke er ekspert i noget)
personificerede lysende metangasser i marsklandskaber; lygtemænd. Fig. brug
hænge sammen som ærtehalm
Jane Doe/John Doe (US)
Jesus Christ!
N.N. (udtryk for anonym: navn/navn)
I guder!
John Hancock (US) ens underskrift ("put your John Hancock here" = sign here)
jump (on to) the bandwagon
jump the gun
justice was served
slutte sig til den sejrende part [se ‘climb on to…’]
foretage sig noget overilet
retfærdigheden skete fyldest


'Katy/Katie bar the door' (US for: impending disaster) - UK origin?
keep a cool head

keep one's fingers crossed
keep sb on the straight and narrow
keep sth under one's hat

kick ass/butt (= suck it to them)
kick over the traces
kick the bucket
svarer til: stæng el. lås døren (fare nærmer sig)
holde hovedet koldt
krydse fingre for (for at opnå held)
holde nogen på dydens smalle vej

holde tand for tunge (holde på en hemmelighed)
give nogen en røvfuld
gå over stregen; skeje ud (bestemme selv)
slang: at dø (sætte træskoene)
kid on the block, (last, new...)
kill two birds with one stone
en (ny) fyr i nabolaget
slå to fluer med et smæk
King's English, the (Queen's English)
king of the county = queen of the castle = lord of the manor
korrekt engelsk inkl.. pæn udtale (som v/hoffet)
på toppen
kitty corner (kitty-corner)
knock it off
diagonalt; skråt over for
stop - åh, hold op (udbrud af ærgrelse eller irritation)
knock on wood = touch wood bank under bordet; 7-9-13 (en besværgelse: opr. "rør ved korset")
know from Adam, not
know the ropes
ikke kende noget til
kender detaljerne i planen/jobbet
kosher
kudos (Greek - NB w/ singular verb)
fair - god skik (opr. tilladt jødisk mad)
hyldest


laissez faire lade stå til
land of Nod, go off to the tage til soveland
large, be at være på fri fod (NB at large = som helhed)
last straw, the nu kan det være nok
laugh up one's sleeve le i smug (smug-le)
lay an egg
lay it on thick
at fejle et forsøg
overdrive; skamrose
lead sb up the garden path
leave sb a pot to piss in, won't
left holding the bag, to be
left, right, and center
lede nogen på vildspor
ribbe nogen fuldstændigt/slå dem helt ud
at stå tilbage med skylden (og skammen)
over det hele
lemmings to the sea, like følge blindt efter, også selv om det koster
let bygones be bygones
let’s hear it for…
let's play ball

let one's hair down
let sb in on sth
let sleeping dogs lie
lad fortiden ligge
lad os tage varmt imod…
lad os komme igang

slappe af (være uformel)
fortælle nogen en hemmelighed
man skal ikke rode/rippe op i fortiden
let the cat out of the bag at afsløre en hemmelighed
lie comes back to haunt you, a
life of Riley, live the
man bliver plaget af fortidens synder
leve i luksus
like father, like son
like getting out of/from a stone
som far så søn - gå i sin fars fodspor
slå vand på en gås (umulig opgave)
lion's share løvens part (størstedelen - fra dyrefabler)
lip service, pay
live in the moment
man siger, man vil - men gør det ikke
leve i nu'et
lock, stock, and barrel = hook, line and sinker rub og stub - det hele (de tre dele af en bøsse)
look like you fell off a wagon, you
look like sth the cat brought in, (you)
looks are deceiving
du ligner en gang udskidt æblegrød
(du) ser herrens ud
skinnet bedrager
lost for words, be være mundlam
lowbrow vulgær(t) f.eks. B-film - modsat "highbrow"
lump together (in one barrel) skære over én kam


macho meget mandlig/viril (Spanish for "male")
make a clean breast = lette sit hjerte
make ends meet få noget til at slå til/række
make a mountain out of a molehill, (don't)
make judgement in hindsight
make sb's blood run cold

make tracks
make waves
marry/rise above one's station
mash note, a
gøre en myg til en elefant
være bagklog
gøre nogen meget bange

skynde sig væk
lave postyr
gifte sig/stige over ens stand
et kærlighedsbrev
McCoy, the real den ægte vare (efter bootlegger McCoy (fra St. Pierre, Canada?)
mea culpa det er min skyld
meet one's Waterloo blive slået til sidst
memento mori en reminder om at vi er dødelige
mene tekel (the writing on the wall = warning) Belshazzar’s Feast (skriften på væggen)
modus operandi (m.o.) karakterisk arbejdsmetode for gerningsmanden (oftest en forbryder)
modus vivendi overlevelsesstrategi
Mona Lisa la Gioconda
money burning a hole in one's pocket
money to burn, (he's got)
penge, man er ivrig efter at bruge
han er stenrig
Monday morning quarterback, be a være bagklog
motion carried
move to strike
forslaget er vedtaget
forslå noget strøget (forenings- og retsprog)
necessity hath no laws
neck of the woods
never judge a book by its cover
nice and easy
nød kender ingen love (Oliver Cromwell)
nabolag, område
man skal ikke skue hunden på hårene
stille og roligt
nick of time, in the
nine days' wonder
i sidste øjeblik
kortvarig berømmelse
noblesse oblige de priviligerede har en moralsk pligt til at hjælpe
Noël
none of it, I will have
jul (fransk)
ikke høre tale om det, jeg vil
no pain, no gain
nose to the grindstone, keep one's
man må lide for skønheden
arbejde meget hårdt
no show! (it’s a) det bliver ikke til noget
not by a long shot
not just yet
not on your life
nej, slet ikke (overhovedet ikke)
ikke lige nu/ikke endnu
aldrig i livet
nouveau riche "gullaschbaron"
odd fish, odd bird
odd man out
off the bat
løjerlig fisk
outsider, original
lige på (lige med det samme)
off the cuff
off the top of one's head
of old, (sth)
spontant, improviseret, på stående fod ( = offhand)
uforberedt, improviseret
den tids (et-eller-andet fra gammel tid)
old school, of the (som dansk) af den gamle skole, gammeldags (i hovedet)
one man’s noise is the other man’s music
one up on sb
on tenterhooks, have sb on tenterhooks
hver sin smag (i musik)
være foran - føre
(holde nogen) på pinebænken (opr. spændt ud i en ramme=tenter)
on the fly
on the cuff
on the level
on the straight and narrow, stay
på flugt; skynde sig
på kredit (på "kridt")
i orden; o.k.
på dydens smalle vej, blive på
Open, Sesame
open up a can of worms
Sesam luk dig op
stikke hånden i en hvepserede
out of harm’s way uden for fare
out of one’s depth ude hvor man ikke kan bunde
out of whack
out taking the count, be = be out for the count
ude af balance (ikke justeret rigtigt)
tage tælling (være slået ud)


paint oneself into a corner
paint the town
par for the course
partial to, be
bringe sig selv i fedtefadet
male byen rød
det normale (fra golf)
foretrække (have en favorit)
pass the buck
pay the piper, time to
paid piper, a
sende sorteper videre
nu skal gildet betales (betale ‘regningen’)
en budbringer
pay through the nose betale det hvide ud af øjnene
peanut gallery, the de billige pladser
pearls before swine, cast kaste perler for svin
pencil pusher papirnusser
pell-mell et rod
period! "færdig" slut (der er ikke mere at sige om det)
persona non grata ikke velkommen (latin)
piecemeal
piece of cake (it's a...)
lidt efter lidt (salamitaktik)
så let som ingenting
pie in the sky
Pied Piper, the
et alt for optimistisk mål
en karismatisk person der lokker andre i ulykke (som rottefængeren i Hameln)
plain vanilla
play hooky
det basale (uden unødvendig udsmykning)
pjække
play it by ear
play to the gallery
klare sig på fornemmelsen, ikke efter plan
spille for galleriet (være populistisk)
play second fiddle
point of order
poop scoop (verb)

pop one's clogs (pawn one's clogs)
være nr. to (ikke leder el. anfører)
spørgsmål til dagsordenen (foreningssprog)

fjerne hundelort på luftetur
slang: at dø (stille/sætte træskoene)
pop the question at fri
postal, go (slang) gå bersærk (efter nedskydning af kunder på et US post-kontor i 1993?)
post-mortem ligsyn (også: analyse af hændelse)
pound of flesh, demand one's kræve sin del/ret
pour oil on trobled waters gyde olie på vandene (berolige)
pratice makes perfect (proverb)
preach to the choir
øvelse gør mester (nok egtl. et ordsprog)
propagandere/prædike for de allerede omvendte
primrose path, lead sb down the lade nogen tro noget er lettere end det er
promise the Moon
promises, promises
love guld og grønne skove
tomme løfter
prunes, have got the prunes for sth at have nosser (the guts) - kunne klare mosten
pull sb's leg drille eller narre nogen
pull strings
pull the wool over sb's eyes
trække i snorene
stikke nogen blår i øjnene
pull up one’s socks
push up the daisies
smøge ærmerne op
slang: at dø
put heart into
put it behind you
put it past sb, (I wouldn't put it past him to do so) 
put one over sb

put one’s ear to the ground
give mod; styrke
læg det bag dig (kom over det)
ikke stole på nogen (jeg tror ham ikke over en dørtærskel)

spille nogen et puds
stikke fingeren i jorden
put one's foot down
put one's foot in it
put one's foot in one's mouth
put one's hand to the plow/plough/tiller = put one's shoulder to the wheel
= put one's nose to the grindstone
put one's money where one's mouth is
sætte foden ned = sige stop
træde i spinaten (sige noget upassende)
sige noget upassende og fortryde det
lægge sine kræfter i
arbejde koncentreret
bakke noget op ved at turde satse på det
Pyrrhic victory en pyrrhussejr (sejr med så store omkostninger at den fører til nederlag)


Queen of Spain's legs (cp. the unmentionable - a Victorian attitude)
quid pro quo
de "unævnelige" = trusser (gammeldags, snerpet, viktoriansk sprog)
noget for noget


rags to riches
railroaded out of sth, to be
svarer til: fra avisdreng til millionær
blive tvunget ud af el. væk fra noget
rain check, give a love at gøre noget godt igen (en senere gang)
raining cats and dogs, it's regne i stride strømme
raison d'etre livets formål
rampage, be on the... (= warpath)
rank and file
raw deal, give sb a
være på krigsstien
rygraden i en organisation (fra top til bund)
dårlig behandling, give nogen en
read between the lines forstå det antydede
real McCoy, the den ægte vare
reckon without one’s host gøre regning uden vært
red herring vildlede
red tape bureaukrati
red-letter day en vigtig dag
rendez-vous , we will at mødes
right as rain, it's
right on the money, it’s
helt rigtigt; perfekt
præcis, lige på en plet
R.I.P. rest in peace
road not taken, the
rob Peter to pay Paul (act like Robin Hood)

rocket scientist (expression for very clever)
roger (= received)
Roman holiday
ropes, the
udtryk for fravalg (titel på berømt digt af Robert Frost)
bruge af reserverede midler

50-er udtryk for superklog; nu er udtrykket: genetic engineer
meddelelse forstået (ok)
glæden ved at se blod og vold
arbejdsgangen; rutinen
R.S.V.P. S.U. (fransk: "respondez, s'il vous plait")
rule of thumb
rule the roost
tommelfingerregel
styre det hele
running in place (= spinning one's wheels) march på stedet 
run sth by sb
run the gamut
få noget godkendt af en anden
prøve det hele – hele registret
run the gauntlet løbe spidsrod
run of the mill sædvanlig, gennemsnitlig
Russian roulette, play spille russisk roulette (tage en stor chance)


sacred cow hellig ko
sail sb down the river
sail under false colours
være en bedrager
lade nogen løbe med limpinden
salad days ungdom (da man var "grøn")
salt of the earth Bjergprædikenen: "I er jordens salt" = "gode"
sangfroid , keep one's holde hovedet koldt
satisfy a contract, to overholde en kontrakt
savoir-faire
school night, a
scout's hon(or)
scot free, get off
"know-how" (viden om hvordan man gør)
en hverdagsaften (skal i skole næste dag)
på ære(sord)
blive fuldstændig frikendt
search me
second a motion
second-guess sb (verb)
second wind, get one's
ja, *jeg* ved det ikke
støtte et forslag (foreningssprog)
kritisere; være bagklog; også: forudsige 
få sin anden luft/nye kræfter
see eye to eye være enige
see red
sell short
se rødt
undervurdere
semper fidelis (Latin)
set in stone

set one's teeth on edge
US Marines motto: always faithful
ristet i runer (el. som Bibelens tavler med de 10 bud)

blive meget irriteret
shake a stick at, more than you can
shakedown (noun)
shake down (verb)
(flere end man kan) nævne
afpresning
afpresse
shank it
Shank's mare/nag/naig/naigie/pony/
shoot! (interjunction, euphemism for 'shit')

shoot the breeze ( = chew the fat)
gå (til fods)
apostlenes heste (til fods) - Shank: personifikation af  "shank" = skanke
udtryk for ærgrelse - for søren da også

fordrive tiden med en snak - at sludre; hyggesnakke
shot, give it your best shot gøre dit bedste
shot in the arm
sideline sb, to
saltvandsindsprøjtning
lægge nogen på is, at
sine qua non en nødvendighed (latin: uden hvilket ikke)
sit on one's hands
sit on the fence
være passiv, ikke foretage sig noget
at være neutral; ubeslutsom; tvetydig; ligeglad
sitting duck skydeskive (et let mål)
skeleton in the closet
skin of one's teeth, (do sth by the...)
skip(ped) out of the groove
slip sb the bird = give sb the finger
skelet i skabet (have hemmeligheder)
kun akkurat klare det
"kæden er hoppet af"
give nogen fingeren
smell a rat ane uråd/svig
smokescreen (also: smoke screen)
social climber
suck it to him/them..
røgslør
person der vil klatre op ad den social rangstige
slå dem hårdt (cp. kick ass = "gi' dem en røvfuld")
something or other (aught/ought)
song, bought/got it for a song
en eller anden/et eller andet
slik, købte/fik det for en
sound as a bell (= fit as a fiddle; fresh as a daisy)
sour grapes
frisk som en havørn
sure rønnebær
sow wild oats løbe hornene af sig
space cadet
spank the monkey = beat the fish

speaking of the devil
(også) uden jordforbindelse (e.g. a drug addict)
onanere

når man taler om solen (med modsat fortegn ift. dansk)
spick and span
spill one’s guts
splinterny
spytte ud (sladre)
spinning one’s wheels (= running in place) march på stedet 
spitting image of, s/he’s the ligner på en prik
split hairs hårkløveri
split the atom (ironisk): fordrive tiden
spread oneself too thin sprede sig for meget (det modsatte af at koncentrere = satse)
sprung from the (ashes, dead…) opstået fra (aksen, de døde…)
squeeze the turnip/lemon (to bleed it dry)
Stand and deliver!

stand corrected, to
presse citronen (til sidste dråbe)
= Dette er et røveri

indrømme sine fejl, tage det i sig igen
stick in the mud, (don’t be a) (vær ikke en) lyseslukker
stick to one’s knitting holde snuden for sig selv
strange bedfellows (e.g. x and y make strange bedfellows)
start over
umage partnere
begynde på en frisk
stooge
stool pigeon

straight and narrow, (stay on) the
strain at a gnat and swallow a camel

strange bedfellows, be (i.e. an unlikely match)
straw that broke the camel's back
strike out
lakej der lader sig udnytte; "den hvide klovn"; også slang for stool pigeon
lokkemad; stikker 

(holde sig på) dydens smalle vej
falde over små fejl og ignorere de store

som ikke passer sammen
dråben der fik bægeret til flyde over
lide nederlag

strut in borrowed feathers
suit yourself

sun is out, the

pynte/smykke sig med lånte fjer
som du vil

solen skinner


take it with a grain of salt tage det med et gran salt (være skeptisk)
take the cake
take the count (be out, taking the count)
take the better with the bitter (= the rough with the smooth)
take the bit between one's teeth
take the rap
take the wider view
at vinde/være bedst
tage tælling
tage det sure med det søde
selv bestemme farten
acceptere en straf (også for andres fejl) - "tage smækket"
se det i et større perspektiv
take to it like a duck to water falde i hak med det samme
tall order
tall tale
svær opgave
løgnehistorie (sic! iflg. Pol. Nudansk Ordbog)
tar with the same brush skære over samme kam (summarisk behandl.)
taste one’s own cooking stege i sit eget fedt
taste a dose of one’s own medicine
taylor's boy (and farmer's daughter), any
føle det på egen krop
enhver
tee (T), to the til/i mindste detalje
teeth, (armed, dressed) to the
tell me about it
tempest (storm) in a teapot
(bevæbnet, påklædt) til tænderne = til mindste detalje
Bestemt! Ja, det kan man roligt sige; absolut! Det (har) jeg også
storm i et glas vand ('fis i en hornlygte')
tete-à-tete
to text somebody
text message
et intimt møde
at sende en sms til nogen ("smesse" el. "simse")
sms

there's a good boy/girl
there you see!
thin end of the wedge, the
third time is a charm
third time lucky
thorn in the flesh/side

throw a fit
throw a party
throw in the towel (orig. throw up/in the sponge)

så er du sød dreng/pige
der kan du se!
begyndelsen af noget værre
tredje gang er lykkens gang
tredje gang er lykkens gang
en torn i øjet

få et anfald (blive vred)
holde fest
kaste håndklædet i ringen/opgive

thrown to the lions kastet for løverne; blive ofret
thumb, be under the (be a henpecked husband) blive holdt i kort snor (være munder tøflen)
thumbs up/down held og lykke; "skidegodt"/"elendigt"
tilting at windmills = fighting at windmills
time heals all wounds/time softens the memory

time out of mind (that has existed time out...)
time to pay the piper
kæmpe mod vindmøller (el. vejrmøller)
tiden læger alle sår

fra Arilds tid (så længe tilbage man kan huske)
nu skal gildet betales (betale ‘regningen’)
tip of the iceberg toppen af isbjerget
tit for tat give tilbage med samme mønt
Tom, Dick, and Harry (any Tom, Dick...) Per og Poul (enhver)
to and fro
to boot
tongue-in-cheek
til og fra = frem og tilbage
oveni; ud over det
ironisk; frækt; drilsk
to the nines (e.g. dressed to the nines)
too (e.g. you did, too)

too many chiefs (cp. and too few Indians)
perfekt, til fingerspidserne, (fx klædt på til fingerspidserne)
jo, (du gjorde)

for mange kokke fordærver maden
too many irons in the fire
tooth and nail, fight
have for mange jern i ilden (have for travlt)
kæmpe til det yderste
to the manner born født med en sølvske i munden (NB ikke manor )
to the tee på en prik
touch and go
touch wood (= knock on wood)
meget usikker/farlig
"7-9-13" ("bank under bordet")
tour de force kraftanstrengelse som viser store evner
trial balloon prøveballon
trial and error, proceed by
trial balloon
prøve sig frem
prøveballon
tricks, how’s tricks? "hvordan skær den?"
trump card trumf(kort)
try one’s hand at… prøve hvor god man er til…
turn one’s coat gå over til fjenden
turn over a new leaf vende et nyt blad (begynde på en frisk)
turn the tables
turn up one's toes
vende situationen til sine egen fordel
slang: at dø
24-7 (twenty-four seven) - every hour, every day of the week
two nickels to rub together (e.g. he doesn't have)
two peas in a pod
two strings to one's bow

two wrongs don't make a right
døgnet rundt, hele året
(han er) fattig som en kirkerotte
to alen af ét stykke
to (flere) strenge at spille på

den ene(s) fejl retfærdiggør ikke den andens


umpteen (e.g. for the umpteenth time)
under the weather, be

unsung hero, an
uspecificeret (højt) tal (fx for 117. gang)
være syg

hverdagens (anonyme) helt
up in the air, be completely
up one's alley

use a (sledge)hammer to crack a nut (US)
= break a butterfly on a wheel (UK)
svæve på en rosenrød sky
ens boldgade (hvor man føler sig på hjemmebane)

skyde spurve med kanoner
(sml. "lægge på hjul og stejle")
vanish into thin air
forsvinde i den blå luft
vice versa i omvendt orden
vicious circle ond cirkel
VIP (very important person) meget betydningsfuld person
vis-s-vis overfor/sammenlignet med
voila sådan! se (bare) her!


walk in the park, a
walking papers
walkover, a
en dans på roser (el. noget nemt)
fyreseddel
en let sejr (fx uden modstander)
way back when (uden fortsættelse) dengang (for længe siden)
war horse
warm the cockles of one's heart
en hærdet veteran
varme mit inderste (en følelse)
warpath, be on the (= rampage) være på krigsstien
wash dirty linen/laundry (in public) (offentlig) skandale
WASP (White Anglo-Saxon Protestant) den herskende klasse (hvid angelsaksisk protestant)
Watch me! (just you wait and see) vent og se (jeg kan og tør godt gøre det)
Waterloo, meet one’s
water off a duck's back
water under the bridge, it's
blive slået til sidst
slå vand på en gås
der er løbet meget vand i stranden siden da
wear one's heart on one's sleeve
well duh!
welly, give it some../with some welly (UK from: wellingtons)
wet behind the ears
vise sin holdning alt for åbent
Præcis! Akkurat! 

gå til den; med fuld kraft
endnu ikke tør bag ørerne (ung og naiv)
wet blanket, (act like a…) være lyseslukker/matchspoiler
what goes around, comes around
what kept you?
man ligger som man har redt - i lige måde 
hvor blev du af? hvorfor kommer du for sent?
what of it?
what’s your pleasure?
ja, og hva' så?
hvad sku' det være? [what’ll it be? = hvad vil du have?]
wheeler-dealer, a 
when in Rome, do as the Romans (do)
when it rains, it pours
Where's the fire? (Why the rush?)
Whew!
 
whistleblower
en skrupelløs person
man må tude som de ulve man er iblandt
et uheld kommer sjældent alene
Hvor brænder det? (Hvorfor sådan en fart?)
Pyhhh! (sikken en lettelse, det var godt)

person der afslører angribelig aktivitet i den offentlige administration
(i gamle dage brugte betjente fløjter når de skulle tilkalde hjælp)
whistle in the dark mande sig op (fløjte i mørke for at overvinde frygt) 
white elephant 
whoa/Whoa!
whole enchilada, the (UK slang)
en byrde, en tvivlsom gevinst 
prrr(u)h (stop hesten)
hele molevitten
willing to be lucky, I’m
Will-o'-the-wisp = Jack-o'-lantern = ignis fatuus

wise up (slang)
jeg satser på heldet (tvinger det frem)
personificerede lysende metangasser i marsklandskaber; lygtemænd. Fig. brug

blive informeret om el. klar over noget

women rule while men drool (modern proverb)

kvinder styrer, mænd savler (efter sex)
word of mouth, by ved/iflg. mundtlig overlevering
world in his pocket/at his feet (he's got the...) verden for sine fødder (han har ...)
work one's fingers to the bone
works, the

wound that won't heal by degree, there's not a
knikle røven ud af bukserne
det hele

tiden læger alle sår


yak! ad! udtryk for ubehag
yikes! ad! (udtryk for ubehag)


you can't have your cake and eat it, too
yum(my)
man kan ikke både blæse og have mel i munden
uhm (om god smag)
you can't take it with you
Young Turk, (he’s a) = up and coming (the coming man)
you look like you fell off a waggon
you owe me big time
you win some, you lose some
"der er ingen lommer i ligklæder"
ung og opadstræbende
du ligner en gang udskidt æblegrød 
du skylder mig en stor tjeneste
man kan ikke vinde hver gang
your every move
zilch (slang) - nothing, nil, zero
zillion
hver (eneste) af dine bevægelser
nul, intet som helst
en fantasilion (et tænkt højt tal)

Updated February 3, 2008
Erik Moldrup