PROVERBS (ordsprog)

Proverbs er udtryk som indeholder en større mening - de skal ikke forstås bogstaveligt.

Her er en alfabetisk liste over almindelige amerikanske (og engelske) ordsprog, hvoraf nogle ligner det danske udtryk, mens andre er meget anderledes.  Atter andre har vi ikke på dansk (pga. kulturforskelle - vi har også nogle ordsprog, som andre ikke har).
   Nogle af mine oversættelser er ikke mundrette, måske fordi der ikke findes en dansk parallel eller simpelthen fordi jeg ikke kunne komme i tanker om den da jeg lavede listen.

Et lighedstegn (=) angiver at der er tale om det tilsvarende danske ordsprog.

[brug søgefunktionen Ctrl+F el. B (afhængigt af browser) til at indtaste de(t) kendte ord for at finde udtrykket]

Kommentarer, rettelser og tilføjelser er velkomne på denne adresse: erik(at)moldrup.name
 
 
absence makes the heart grow fonder adskillelse gør længslen større
actions speak louder than words = handlinger betyder mere end ord
all work and no play makes Jack a dull boy livet bliver kedeligt hvis man kun arbejder
all's fair in love and war = i krig og kærlighed gælder alle kneb
all's well that ends well = når enden er god er alting godt
any port in a storm søg redning, ligemeget hvor
apple a day keeps the doctor away, an spis sundt (æbler er sunde)
April showers bring about May flowers = intet er så skidt at det ikke er godt for noget
   
bad news travels fast dårlige nyheder spredes hurtigt
bad penny always turns up, a = man plages af fortidens synder
bark is worse than his bite, his = han har det hele i munden
beggars can't be choosers = man må tage til takke med det man får
better late than never = bedre sent end aldrig
better safe than sorry hellere forsigtig end for hurtig
bird in one's hand is worth two in the bush = én fugl i hånden er bedre end 10 på taget
birds of a feather flock together
bite the hand that feeds you, don't
= krage søger mage
man skal ikke vrænge ad sin arbejdsgiver
blind leading the blind, the
blood from a turnip, you can't squeeze
uerfarne kan ikke give råd til andre uerfarne uden at det går galt
= man kan ikke slå vand af en sten 

= man kan ikke klippe en skaldet
book by its cover, don't judge a = man skal ikke skue hunden på hårene
boys will be boys mænd er jo barnlige
buck stops here, the jeg er ansvarlig (kan ikke sende sorteper videre)
business before pleasure = forretninger før fornøjelser
bygone be bygones, let = lad nu det ligge
   
carpe diem = seize the day = grib dagen/tag chancen
cart before the horse, don't put the = forveksle årsag/virkning (rækkefølge)
chickens have come home to roost, the

children should be seen, not heard
= som man sår, så høster man
= man ligger som man reder
børn skal ses, men ikke høres
cleanliness is next to godliness = renlighed er en dyd
close, but no cigar
close the barn door after the horse runs away, don't
a near miss is still a miss (cigaren var en præmie)
= det er for sent at kaste brønden til når barnet er druknet
cloud has a silver lining, every = der er noget godt i alting
count your chickens before they hatch, don't = man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt (cp. konen med æggene)
cross that bridge when we come to it, let's = lad os ikke tage vanskelighederne på forskud
   
don't bite the hand that feeds you
don't put off till tomorrow what you can do today
do unto others as you would have them do to you 
man skal ikke vrænge ad sin arbejdsgiver
udsæt ikke til i morgen havd du kan gøre i dag
the "Golden Rule" - den gyldne regel
dog has his day, every
dog that barks, doesn't bite
alle oplever et øjebliks berømmelse
han lyder værre end han er
   
early bird catches the worm, the begynd dagen tidligt for at få succes
eggs in one basket, don't put all your = man skal ikke sætte alt på ét brædt
end justifies the means, the
experience is the best teacher
= målet helliger midlet (alle kneb gælder når det gælder en god sag)
= man lærer af sine erfaringer
   
fair/fine words will butter no parsnips
familiarity breeds contempt
ord alene gør det ikke (der skal også handling til)
= en profet er ikke agtet i sit hjemland

(man ringeagter det velkendte)
feed a cold, starve a fever (skal forstås ordret - et lægeråd)
finders keepers, losers weepers næsten som: "bytte-bytte-købmand"

fish or cut bait

fisk (nu) eller klip snøren!
Giv op! (for ikke at miste mere)
fish in the sea, there are plenty of = der kommer altid en sporvogn og en pige til
fool and his money are soon parted, a et fjols kan ikke holde på penge
fools rush in where angels fear to tread den kloge undgår risiko
forewarned is forearmed en advaret kan tage sine forholdsregler
friend in need is a friend indeed, a = i nøden kender man sine venner
   
game is not worth the candle det er ikke indsatsen værd
gift horse in the mouth, don’t look betvivl ikke værdien af en gave
give the Devil his due = lad ret komme til ret (der er også noget godt)
give him enough rope and he’ll hang himself

good fences make good neighbo(u)rs
han kan ikke stikke en pind gennem en lort uden at ødelægge begge dele
man skal ikke sidde lårene af hinanden; man skal passe sig selv
gustibus non est disputandum, de = smag(en) kan ikke diskuteres
   
haste makes waste = hastværk er lastværk
have your cake and eat it, you can’t = man kan ikke både blæse og have mel i munden
hitch your waggon to a star
home is where the heart is
sæt dine mål højt
man hører hjemme hvor man føler sig hjemme
   
idleness (an idle mind) is the root of all evil
if at first you don't succeed, try, try again
if wishes were horses, then beggars would ride
lediggang er roden til alt ondt
prøv igen hvis det mislykkes første gang
hvis drømme var…

(cp. jeg ville eje millioner hvis tårer var guld)
if you can’t stand the heat, get out of the kitchen = hvis du ikke kan klare mosten, så skrid
it's no use crying over spilled milk  = man skal ikke græde over spildt mælk 
let sleeping dogs lie
lie comes back to haunt you, a

lie down with dogs and you get fleas
lad begravede synder og stridigheder forblive begravet
= man skal lide for fortidens synder

man bliver som dem man omgås
life is short, art is long = ars longa, vita brevis
light under a bushel, don’t hide your = man skal ikke sætte sit lys under en skæppe
little learning is a dangerous thing, a det er farligt kun at vide lidt (man ved jo ikke det hele)
little strokes fell great oaks = mange bække små gør en stor å
look before you leap = man skal se sig for
   
made your bed, now lie in it, you’ve = du må søbe din egen kål
= som man reder, så ligger man 
many hands make light work = mange hænder letter arbejdet
mind your p’ and q’s vær omhyggelig
misery loves company = en ulykke kommer sjældent alene
miss is as good as a mile, a = lige ved og næsten slår ingen mand af hesten
more the merrier, the = jo mere, jo bedre
more than one way to skin a cat, there’s en ting kan gøres på mange måder
mountain labored and brought forth a mouse, the et skuffende resultat efter megen anstrengelse
murder will out = alting kommer for en dag
   
nail the kingdom was lost, for want of a  = liden tue vælter stort læs
necessity is the mother of invention = nød lærer nøgen kvinde at spinde
never over till it’s over, it’s cp. not over till the fat lady sings/has sung
never say die
never underestimate your opponent
= man skal aldrig give op
man skal aldrig undervurdere sin modstander
new broom sweeps clean = nye koste fejer bedst
no new is good news
nothing succeeds like success
= intet nyt er godt nyt
der er ikke noget som succes (skaber mere succes)
nothing ventured, nothing gained = hvo intet vover, vinder intet
   
oil and water don’t mix = de er som ild of vand
old soldiers never die; they only fade away ~ gammel kærlighed ruster ikke
omelet without breaking eggs, you can’t make an = man må lide for skønheden
(man må ofre noget for at opnå noget)
one man’s meat is another man’s poison = det der er godt for nogle, er dårligt for andre
one rotten apple spoils the barrel ét dårligt æble ødelægger hele tønden
one swallow doesn’t make a summer ét bevis er ikke nok
ounce of prevention is worth a pound of cure, an = a stitch in time saves nine
   
pays the piper calls the tune, the one that den der betaler gildet, bestemmer festen
pen is mightier than the sword, the pennen er mægtigere end sværdet
penny saved is a penny earned, a = sparet er tjent
place for everything and everything in its place = alt på sin rette plads
poets are born, not made talent er medfødt, ikke noget lært
politics make strange bedfellows i politik bestemmer man ikke selv hvem man…
practice makes perfect = øvelse gør mester
practice what you preach gør som du siger
proof of the pudding is in the eating, the brug er den bedste prøve
   
rains but it pours, it never = én ulykke kommer sjældent alene
rolling stone gathers no moss, a der gror ikke mos på en rullesten (overtaget)
round peg in a square hole, you can’t fit man kan ikke tvinge folk ind i en rolle de ikke passer til
   
seeing is believing = syn for sagn
show must go on, the folk regner med os
sic transit gloria mundi = alt i denne verden er forgængeligt
sleeping dogs lie, let = lad fortiden ligge
slow but steady wins the race cp. Aesops fabel om skildpadden og haren
snows of yesteryear, where are the = "hvor er den sne der faldt i fjor?"
(hvorfor går livet så hurtigt)
spare the rod and spoil the child den man elsker tugter man 
still waters run deep = det stille vand har dyb grund
stitch in time saves nine, a en lille forberedelse kan spare neget senere arbejde
strike while the iron is hot = make your hay while the sun is up 
= man skal smede mens jernet er varmt
   
take the bitter with the sweet = man må tage det sure med det søde
takes a thief to catch a thief, it = tyv tror hvermand stjæler
takes two to tango, it (visse ting kan ikke gøres alene)
taste, there’s no accounting for  = de gustibus non est disputandum
(smag kan ikke diskuteres)
teach an old dog new tricks, you can’t vanen binder
too many cooks spoil the broth = for mange kokke fordærver maden
truth will out = sandheden kommer altid for en dag
two's company, three's a crowd
two wrongs don’t make a right
man skal ikke være et tredje hjul
en fejl mere gør ikke den første rigtig
   
waste not, want not den sparsommelige mangler aldig noget
watched pot never boils, a det man venter ivrigt på, sker sent eller aldrig
when the going gets tough, the tough get going kun de hårdeste udstår prøvelserne
where there's smoke, there's a fire
winning isn’t everything; it’s the only thing
= der går ikke røg af en brand uden at der er ild
(sagt af coach Vince Lombardi)
wish is the father of the deed, the = ønske er gernings moder
   
you can lead a horse to water, but you can't make it drink
you can’t go home again
man kan føre ne hest til vand, men man kan ikke tvinge den til at drikke
= man kan ikke vende tilbage til fortiden
you can’t take it with you (oftest om penge: man kan ikke tage penge med i himlen)

 

Nogle udtryk af poetisk værdi:

A cricket born sings till it’s late morn’; a pleasingly stout is what beauty’s about (ukendt)

It’s far better to know somebody from a country than the country itself (Burkinean proverb)

If music be the food of love, play on (Shakespeare)

Music has charms to soothe the savage breast (Congreve, The Mourning Bride)

The gentle touch of a woman’s hand helps soothe the savage beast inside a man (W.C.Fields)

------------------------------------------------------------------------------------------------------