3MU9901 musik højniveau studentereksamen 2001
(uddrag af opgivelserne)

Til den mundtlige eksamen bliver I præsenteret for et musikeksempel der ligner et af dem vi har gennemgået.  Se "V Musikkundskab" (inklusive "Særlige emner").
 

I.  MUSIKTEORI

Holdet er undervist i koralharmonisering
Lærebog:  Inge Svendsen: Harmonisering
samt egne noter (stilgrundlag: ca. 1800)
 
 

II.  HØRELÆRE

Tanggaard:   Det musikalske alfabet (systime 1986)
 
 

III.  SANG

20 énstemmige sange:

amer. trad.  St. James Infirmary
Andersen:  Vor sol er bleven kold
anon. dansk:  Der stode tre skalke
anon. dansk  Drømte mik en drøm
anon. dansk  Ebbe Skammelsøn
anon. engelsk  Greensleeves
anon. engelsk: Sumer Is Icumen In (kanon)
Beatles:  Here There And Everywhere
Beatles:  Let It Be
Beatles:  Yesterday
Clayton-Thomas Spinning wheel
Handy:   St. Louis Blues
Holiday:  God Bless the Child
Mortensen:  Den grønne søde vår
Mortensen:  Liden sol
Mozart:  Komm lieber Mai
Schwandt/Andree: Dream A Little Dream Of Me
Sjöberg:  Den første gang
Varmark:  Skipper Clements morgensang
Woods:  Side By Side

Korsatser (i alfabetisk rækkefølge efter komponist/arrangør)
anon.    Din’di-rin
anon.   Tourdion
Bach:   Jesu bleibet meine Freude
Barfoed:  Deck the Halls
eget arr.:  Amazing Grace
eget arr.:  Ding Dong, Merrily On High
Lasso:   Landsknægtserenade
Marenzio:  Amatemi ben mio
Mortensen:  Min skat
Skriver:  Jeg ved en lærkerede, 3-st
Sven G.  Maria gennem torne går 3-st. (Visebogen)
Teuber:  Engle fra guds høje himmel
ukendt/eget:  Precious Lord
Øhrwall:  Sov på min arm
 
 

IV.  GRUPPEFREMFØRELSE

Sammenspil i hele klassen (se også korsatser):
cha-cha:  rundgang
rumba:  rundgang
eget arr.: Besame Mucho
eget arr.: Unchain My Heart

i mindre grupper bl.a.:
anon:  Greensleeves
div. stykker for violin og klaver (bl.a. satser fra Schubert sonater)
Tøsedrengene: Sig du ka’ li’ mig
Eksamensnumre endnu ikke valgt
 
 

V.  MUSIKKUNDSKAB

Klassiske værker i kronologisk rækkefølge

Bach:  E-Dur violinkoncent, 3. sats
           Præludium nr. 1, C-Dur
           Gavotte fra D-Dur suite
           Air fra Suite 3 i D
Vivaldi: fra Foråret, 1. sats (i div. indspilninger: Mutter/Karajan, Kennedy, Last)
Händel: Messias: For unto us (i div. indspilninger)
              Passacaglia i g-moll
Mozart: Symfoni nr. 40 (1. sats)
             Don Giovanni: La ci darem
             Eine Kleine Nachmusik (1. + 3. + 4. sats)
Beethoven: Symfoni nr. 5, (1. 3. + 4. sats)
Beethoven: Mignon
Schubert: Mignon
Schumann: Mignon
Puccini: La Bohème
Bartok:  Musik for strygere, slagtøj og celeste
 

Særlige emner:

1. Jazz og blues
Bessie Smith: St. Louis blues
Teagarden: St. James Infirmary
Billie Holiday:  God Bless The Child

2. Fra Swing til Bop
Basie:   One O’Clock Jump
Lewis:  How High The Moon (i div. indspilninger, swing + bop)
Parker: Ornithology (fra Gravesen/Roar: skoleradio ”Jazz” +  andre indsp.)
             Scrapple From the Apple
 

3. Filmmusik
Badalimento: Twin Peaks (tre første afsnit)
Mozart: Amadeus
Mozart: Don Giovanni
samt Abba: Fernando (Philip Taggs musemanalyse fra DMT)
 

Til musikkundskabens eksempler relevant læsestof fra flg.:

Gravesen (ed.):  Musikken har ordet (udvalgte artikler)
Gyldendals Musikhistorie: afsnittet om lieder
Mørup:    Jazzbogen (specielt om swing og bop)
Olsen (ed.):   Fra Platon til Stockhausen
Overgaard/Roar:  Træk af Den Vestlige Verdens Musik
Tanggaard:   Jazz (særligt analysen af There Is No Greater Love)
 

Marts 2001
Erik Møldrup