Engelsk tegnsætning, kommaer

Det nye danske komma ligner til forveksling det engelske - det er jo også meningen.
Brug denne huskeseddel med regler og eksempler i fremtiden.
Den vil hjælpe jer, men tro ikke det nye danske /engelske komma er nemmere end det gamle danske - I skal stadig kunne skelne sætninger.

Sætninger kan opdeles i tre puljer:
    a)  hovedsætninger indeholder et Subject-element og et Verb-element og kan stå alene;
    b)  bisætninger indeholder et S og et V, men er underordnet andre sætninger - de kan ikke stå
         alene/giver ikke mening (nok) i sig selv;
    c)  elliptiske (ufuldstændige) sætninger indeholder kun et S-element (og altså intet
         V-element), men de afgrænses alligevel af tegn (pas på ved imperativ/bydemåde som er
         en hovedsætning).

Eksempler. Hvilken af de tre kategorier tilhører nedenstående sætninger?

Når sætninger (og ord) kombineres, indsættes et komma efter flg. hoved-regler (komma=pause)

a)  Hovedsætning - komma - hovedsætning (signaleres ofte af: and, but, for, nor, or, so, yet)
b)  bisætning - komma - hovedsætning (navnlig hvis bisætningen er lang)
c)  omkring parentetiske bisætninger (som kunne udelades og hvor stemmen sænkes)
d)  før/omkring anført direkte tale “som står i citationstegn” (dansk bruger kolon)
e)  i stedet for “and/og” ved opremsninger af mere end to led (hvis leddene har samme vægt)
f)  komma kan/bør i øvrigt indsættes hvor det hjælper læseren/forståelsen, men behov for
     mange kommaer tyder på et knudret sprog (brug evt. også andre tegn som f.eks. parentes og
     tankestreg) - se nedenfor om komma = pause
g)  elliptiske sætninger markeres også med et tegn. Undgå dem i almindeligt fremsættende sprog
     (de hører talesproget til og træffes mest i boulevardjournalisters smarte/ “livsnære” stil)
h)  på engelsk sættes komma efter/omkring sætningsadverbier (however, personally…)
i)  altid komma foran “but/men”

Altså ikke komma foran bisætninger, heller ikke omkring definerende (forklarende) bisætn.
Til gengæld er der ofte komma efter en bisætning (på dansk skal der komma efter sidste bis.)
 

ET KOMMA BETYDER EN PAUSE

Et komma bryder sætningens rytme og skaber afstand mellem ordene.
Undgå derfor talesprogsagtige "indskud" der nok ville blive forstået i samtale, men som kan forvirre din læser unødigt i skrift.  Omskriv!

Her er et par eksempler på at kommateringen kan ændre betydningen:

1. He sat on the back of a camel (,) smoking a pipe.
    a) hvis der er komma, ryger han pibe;
    b) hvis der ikke er komma, ryger kamelen pibe.
       (med andre ord: kommaet adskiller kamelen fra piben)

2. The boy (,) said the policeman (,) was lying.
    a) uden kommaer siger drengen at politibetjenten lyver;
    b) med (begge) kommaer siger politibetjenten at drengen lyver.
        (det dobbelte komma virker som en parentes)


Derfor: sæt ikke komma bevidstløst, men lyt til udsagnet -
og bestem derefter om/hvor der skal være komma.
 

Eksempler på blandede sætningstyper på engelsk 
Hvor skal der være komma? Svar nederst på siden.

a)  When she was done she stayed on and hung out in the bakery till she got tired of waiting.
b)  “Go now” he said with a nod “and may your god be with you.”
c)  The little mermaid who was just sixteen years old sat on a granite rock.
d)  The desk that has graffiti written all over it is Karin’s.
e)  In his pockets the police found several interesting items: a crowbar two knuckle dusters and
     a minute chain saw for the more refined work of a gentleman hoodlum.
f)  The post mortem revealed that the woman had silicone implants wore a wig and a wooden
     leg.  However nobody was surprised as she had always tried to be special.
g)  Even though his life was at risk he ventured down the slope and took a good hold of the coat
     of the little girl who by then was screaming hysterically but when he tried to pull her up the
     coat opened and she fell another few feet towards the dark bottom of the canyon which he
     could see only dimly as he had lost his flashlight when he slipped the first time.
     (5 eng. kommaer)
h)  “She was only sixteen only sixteen and I loved her so.”
i)  “Yo baby yo! You’re sixteen you’re beautiful and you’re mine.”
j)  Where would you put the comma in the following telegram from a wife to her husband in the
     navy?  “Not getting any better hurry home.” (2 possibilities)
 

Her er svarene på kommatesten - men prøv selv før du læser dem:

a)  When she was done, she stayed on and hung out in the bakery till she got tired of waiting.
b)  “Go now,” he said with a nod, “and may your god be with you.”
c)  The little mermaid, who was just sixteen years old, sat on a granite rock.
d)  The desk that has graffiti written all over it is Karin’s.
e)  In his pockets the police found several interesting items: a crowbar, two knuckle dusters, and
     a minute chain saw for the more refined work of a gentleman hoodlum.
f)  The post mortem revealed that the woman had silicone implants, wore a wig and a wooden
     leg.  However nobody was surprised as she had always tried to be special.
g)  Even though his life was at risk, he ventured down the slope and took a good hold of the coat
     of the little girl, who by then was screaming hysterically, but when he tried to pull her up, the
     coat opened, and she fell another few feet towards the dark bottom of the canyon which he
     could see only dimly as he had lost his flashlight when he slipped the first time.
h)  “She was only sixteen, only sixteen, and I loved her so.”
i)  “Yo, baby, yo! You’re sixteen, you’re beautiful, and you’re mine.”
j)  Where would you put the comma in the following telegram from a wife to her husband in the
     navy?  “Not getting any better, hurry home.” (or: Not getting any, better hurry home)

Not too difficult was it? When first you get the feel of it, punctuation should be no problem..

Good luck!
Erik Moldrup