Sætningsforbindere

Adhæsion og kohæsion er to udtryk om god sprogbrug som det kan være værd at minde om i denne tid hvor diskussionen om traditionelt over for nyt komma er ved at tage magten fra den væsentligere diskussion: hvordan udtrykker man sig klart og præcist?  Jeg ser her bort fra deciderede grammatiske fejl som ikke er interessante i denne forbindelse, men koncentrerer mig om det stilistiske.

Et eksempel:

"Statsministeren åbnede folketinget i går. Han er socialdemokrat. Medlemmerne af tinget var alle mødt, og tilhørerlogerne var fyldt. Statsministeren lovede at afskaffe arbejdsløsheden. Han sagde at han ville dæmpe inflationen. Han lovede også at forbedre miljøet. Tinget gav ham stående applaus."

Ovenstående situation er enkel og klar. Der er ingen formelle grammatiske fejl, og det manglende traditionelle komma i femte punktum slører ikke læsningen eller forståelsen. Alligevel efterlader afsnittet et negativt indtryk fordi sætningerne er korte og ens i deres sætningsstruktur - de begynder nemlig alle med grundleddet. Sådan skriver uøvede der lige har lært at sætte bogstaver og ord sammen.

Men sproglige udsagn er jo ikke et regnestykke som fx:

3 appelsiner koster 10 kr.
5 appelsiner koster (10/3) x 5 kr. = 16,66 kr.

- hvor mellemregningerne foregår i hovedet.
 

Sammenlign nu det indledende eksempel med fx:

"Den socialdemokratiske statsminister åbnede folketinget i går. I sin åbningstale lovede han at afskaffe arbejdsløsheden, dæmpe inflationen og forbedre miljøet. Den fyldte sal kvitterede med stående applaus."

Eller:

"Folketinget begyndte arbejdet i går. I åbningstalen præsenterede statsministeren regeringens politik: at afskaffe arbejdsløsheden, at dæmpe inflation og at forbedre miljøet for hvilket den fyldte sal gav ham stående applaus."

Eller:

"Regeringens åbningstale var ventet med spænding. Folketingssalen var fyldt, og både tilhørere og medlemmer påhørte med begejstring statsministerens løfter om at afskaffe arbejdsløsheden, dæmpe inflationen og forbedre miljøet."
 

Uden at inddigte irrelevante oplysninger kan de samme fakta præsenteres på utallige måder; pointen er at læsbarheden bliver større når de enkelte sætninger hænger sammen. Ved at sætte de enkelte led forrest eller bagest i sætningen kan de tildeles forskellig vægt, sætningslængden kan varieres, sætninger kan erstattes af et enkelt ord eller omvendt, m.m.m.
   I denne sammenhæng er det uden betydning om der bruges traditionelt eller nyt komma. Læsbarhedssignalerne ligger helt andre steder. Se her:
 

"Jeg blev glad for dit brev som jeg modtog i går. Navnlig glæder det mig at du har indset at nyt komma ikke forvirrer læseren. Du tager imidlertid fejl hvis du tror at nyt komma løser alle problemer. Lige så vigtigt som korrekt tegnsætning er nemlig det rigtige ordvalg så udtrykket kan blive præcist. Men allervigtigst er de små markører der signalerer hvorhen udsagnet bevæger sig; for hvis de ikke er til stede eller bruges forkert tvinges læseren til at begynde forfra for at få meningen med."
 

I ovenstående afsnit henviser de kursiverede ord alle til indholdet af den forrige eller næste sætning og fungerer derved som gode sætningsforbindere. Hvor gode de er, kan bl.a. ses ved udeladelse - uden dem står sætningerne og råber til hinanden. De fremhævede ord er imidlertid ikke blandt dem man lærer først når man lærer sprog, og deres ordklasse (overvejende biord) fortæller også hvad "man regner dem for". Ikke desto mindre er netop de nøglen til god sammenhæng fremad og bagud.

Omvendt kan forkerte eller manglende signaler lokke læseren på vildspor (mange journalister anser ikke biord for væsentlige og bruger dem derfor næsten ikke):
 

"Danmark mangler organdonorer. Sundhedsstyrelsen håber flere vil donere organer og viser i fjernsynet konkrete eksempler på hvilke menneskeliv der kan reddes. Dette vil pålægge potentielle donorer et urimeligt ansvar, udtaler medlem af Etisk Råd, professor n.n."

Sammenlign nu med:

"Danmark mangler organdonorer. Sundhedsstyrelsen håber derfor at flere vil donere organer, og viser i fjernsynet konkrete eksempler på hvilke menneskeliv der kan reddes. Dette vil imidlertid pålægge potentielle donorer et urimeligt ansvar, udtaler medlem af Etisk Råd, n.n."

Et andet eksempel:

"Tak for artiklen om traditionelt og nyt komma. Jeg blev glad for henvisningen til Anders Nørgaards artikel "Omvendt til grammatisk komma". Det traditionelle komma kan afsløre en unødigt indviklet sprogbrug."

Eller forbedret (med små midler):

"Tak for artiklen om traditionelt og nyt komma. Særlig glad blev jeg for henvisningen til Anders Nørgaards artikel "Omvendt til grammatisk komma". Det traditionelle komma kan nemlig afsløre en unødigt indviklet sprogbrug."

De fremhævede ord viser tilbage til henholdsvis "tak for artiklen" (særlig glad) og hvorfor Nørgaard blev "omvendt til grammatisk komma" (nemlig). "Særlig glad" viser endvidere frem til den efterfølgende omtale af Nørgaards artikel. Der er med andre skabt en god sammenhæng mellem sætningerne, men også en nødvendig sammenhæng fordi de uden den ville stå uformidlet over for hinanden.

/30

Marts 2001
Erik Møldrup