Farlig dansk

Nogle danske ord er i færd med at skifte betydning pga. uforstand hos danske sprogbrugere.  På engelsk har de imidlertid ikke skiftet betydning, så pas på – der er stor risiko for misforståelser.  Herunder følger den oprindelige danske betydning og det tilsvarende engelske udtryk:

Dansk                     Engelsk

bjørnetjeneste (dårligt)  disservice; do him a bad turn/a disservice

godt = godt og vel           more than
en god times tid (lidt over) a good hour’s time
så godt som (næsten)         as good as; practically

knapt = knap og nap       just under
knap = kun lige           barely
knap = næppe              He had hardly/scarsely arrived before he
                          started complaining
 
nomenklatur           nomenclature = fagligt navngivningssystem
(findes ikke)         nomenklature = russisk:den herskende klasse

forfordele (give ham mindre) treat him unfairly

på bekostning af X           at the expense of X = dansk: X betaler

imødegå (modsige)            oppose; refute the argument
sml. gå i møde               head for
sml. gå en i møde            go to meet sb

patetisk (m/højstemt patos)  passionate(ly)
sml. ynkelig                 pathetic
rørende                      the pathos of it = dansk: det rørende
                                                           ved det
antiklimaks                  bathos

en laps (overpyntet klædt)   an overdressed dandy
sml. lazaron (som Lazarus)   ragamuffin; tramp ( = dansk: vagabond)

virak (hædersbevisning)      homage
nydansk: virak (postyr)      fuss = dansk: postyr

Hej! (goddag)                Hi!
Hej-hej (farvel)             Ciao!
 

Udtrykket: ”du må komme hjem klokken 12” er tvetydigt
            idet det ikke er klart om der menes:


a) du må godt komme hjem klokken tolv (tilladelse)
   = you may return at 12 o’clock, eller
b) du skal komme hjem klokken tolv (påbud)
   = you must return by 12 o’clock
 

UNDGÅ TVETYDIGHEDER og LÆR AT TALE OG SKRIVE ORDENTLIGT DANSK ELLERS KAN DET FØRE TIL MISFORSTÅELSER PÅ ENGELSK

December 2000/MOE