OM SKR. OPG. (B-essays) - Engelsk højniveau

I B-essay'et er det tvingende nødvendigt at I strukturerer jeres besvarelser hensigtsmæssigt.  Der findes ikke nogen bestemt og enkel skabelon eller disposition for en god besvarelse idet en sådan nødvendigvis er afhængig af den foreliggende tekst (fx kan "setting" i én sammenhæng være afgørende, i andre helt uden betydning); men her er nogle generelle hovedpunkter, som det er værd at (overveje at) tage med (se også siderne om "Textual Analysis"):

1. Theme.  Hvad handler teksten egentlig om, hvad er dens kerne?  Fx vil tema-   formuleringen: "forældres forhold til deres børn" i Spilled Salt være alt for upræcis, mens: "en moders tålmod og overbærenhed over for sin søn, modsat hendes krav til sig selv (hendes selvfølelse som kvinde) og krav til sønnen som et menneske" vil være meget mere præcist, men alt for langt og detaljeret til at gælde som tema.
   I mange tilfælde kan tema beskrives i et retorisk spørgsmål som fx "Skal forældre altid støtte og forsvare deres børn uanset de forbrydelser deres børn måtte begå?"

Før I begynder at skrive skal I vælge jeres fokus - det I vil skrive om - og I bør bruge den nødvendige tid til at grunde over "tema" fordi alt hvad I skriver, skal relateres hertil.  Når I nemlig har fundet temaet, finder I nemt alle argumenterne i teksten selv - de er der jo, ellers har I ikke fundet det rette tema. NB! Der kan godt være mere end ét tema, men pas på, I ikke gør alt i teksten til tema'er.

2. Title.  Titlen vil i langt de fleste tilfælde knytte meget direkte an til tema, og har I   først fundet tema, får I normalt meget foræret ved en fortolkning ud fra titlen.  Titlen kan somme tider være noget anstrengt, men normalt udtrykker forfatteren (i det mindste en del af) sin egen holdning i titlen.

3. Setting.  Tekstens geografiske og/eller "lokale" placering kan i nogle sammenhænge spille en rolle - afhænger helt af tema.

4. Time  ligeså.  Der fordres sjældent den store historiske baggrundsviden, men pas på at I ikke uden videre overfører nutidens normer og politiske tilstand(e) til teksten.

5. Characters.  Personerne spiller altid en vigtig rolle i short stories af den type I skal skrive om.  Find ud af hvad det er der karakteriserer dem (job, familiestatus,    forhold til andre mennesker eller reaktion på tildragelser).  Det er under alle   omstændigheder vigtigt at I undgår at referere handlingen, men kun henviser til den (l. x-y), når I vil bruge det i jeres karakteristik, som aldrig må være en beskrivelse (altså ikke "hovedpersonen er langhåret og fregnet" med mindre det kan sættes i relation til noget andet, og I derved får en pointe frem).

Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, fx omkring personernes bopæl, kan disse elementer måske indgå i karakteristikken af dem som symboler (fx i Venetian Blinds) - dette grænser derfor op til diskussionen omkring "Setting".

6. Plot.   Handlingen vil oftest kulminere i en (overraskende) pointe, måske fordi    hovedpersonen træffer et valg (Killing Lizzards; Spilled Salt) eller afslører sin afmagt (Ah, Woe Is Me); men har I først fundet tema, virker slutningen som regel meget logisk.  Undgå alligevel at referere handlingen (den er læseren bekendt, og I har måske allerede skrevet referat) og anfør kun de dele, som I synes rammer hovedet på sømmet.
 
 

GENERELT

Undgå hele tiden at understrege at dette er jeres mening eller at det er jer der synes (det er jo underforstået) med mindre I ønsker at diskutere et særstandpunkt i forhold til den almindelige opfattelse. Brug det kun (som kontrast) hvor I trænger til en passende overgang mellem sætninger el. afsnit.

Undgå også en alt for omstændelig omtale af teksten; udelad f.eks. indledninger som: "I've been asked to give an analysis of the short story called . . . "

En passende rækkefølge af de elementer I bør inddrage i analysen kunne være:

a) tema;
b) temaet som det udtrykkes mere specifikt i teksten (men ikke referat);
c) karakteristik af personerne;
d) deres handlinger eller det der sker med dem (hvordan passer det til temaet? -
    udvælg kun de relevante passager);
e) evt. setting og time hvis det passer ind i tema'et i øvrigt;
f) slutningen af teksten (skal gerne fungere som hovedpointe også i jeres opgave); og
g) titlen (der derved bliver en opsummering af jeres hovedpointe/tema).

De vigtigste afsnit skal selvfølgelig være længere end de mindre væsentlige.

Skriv besvarelsen i flere afsnit hvor hvert afsnit følger sin egen logik med en indledende påstand som I derpå argumenterer for med relevant "dokumentation".
Hold jer til én sag ad gangen (ét emne pr. afsnit); hvis I har for mange bolde i luften, bliver det svært at argumentere ordentligt.
 

OM DET SPROGLIGE UDTRYK

Det er selvfølgelig vigtigt at I bestræber jer på at skrive i et så fejlfrit engelsk som muligt (undgå stavefejl, grammatiske fejl, etc.), men det er også vigtigt at I viser et nuanceret ordforråd samt beherskelse af mere avancerede sætningsmønstre (undgå for mange hovedsætninger der begynder med grundleddet, men begynd hellere med en konjunktion eller et adverbielt led).  Husk på at I repræsenterer højeste niveau og at der derfor bliver slået hårdt ned på elementære fejl.  De steder hvor jeres udtryk "går i sort", trækker også meget fra i bedømmelsen.

Erik Møldrup.