3EN0001 engelsk sproglig højniveau studentereksamen 2001
(uddrag af opgivelserne)

Herunder er anført de opgivne tekster af hvilke I forventes at kunne ordforklare de anførte sider.  De bøger teksterne er taget fra, er anført bagefter i "II. Læsepensum".
 

I. EKSAMENSPENSUM

Brave New World, side 171-187     roman   20,0 ns
The Horses, side 148-151       digt      2,0
Harrison Bergeron, side 163-171     novelle     7,0
The Wheel, side 203-211       novelle     8,3
The Veldt, side 19-27       novelle   19,3
Supertoys Last All Summer Long, side 32-36   novelle   11,6
Declaration of Independence, side 181-182   essay (teo) (1776)   1,0
On The Death of A Murderer, side 176-179   digt      3,0
Soldier’s Home, side 24-32       novelle   10,4
The Lottery, side 177-188      novelle   12,0
The Country of The Blind       novelle    15,0
Futility, side 58        digt      0,5

Hamlet           skuespil (1600) 15,0
Akt I, scene 5, linjerne: 1-112 = 112
Akt II, scene 1, linjerne: 74-120 =   46
Akt II, scene 2, linjerne: 300-335=   35
Akt III, scene 1, linjerne: 56-191 = 135
Akt III, scene 3, linjerne: 73-99 =   26
Akt III, scene 4, linjerne: 26-125 = 100
i alt 454 linjer ~ 15 ns
 
 

II. LÆSEPENSUM

A. Særligt studeret emne: Technology

Aldous Huxley, Brave New World (1932)      roman
(Penguin 1966)

Edwin Muir, The Horses  (1956)
(fra: Broadbridge (ed.), Churchgoing To Crow, Gyldendal 1974)   digt
 
Kurt Vonnegut, Harrison Bergeron (1950)      novelle
(fra: Frandsen/Gyland: Man Belonging, Gyldendal 1983)
 
John Wyndham, The Wheel (1954)       novelle
(fra: J.R. Christensen: 50 Tekster, Gyldendal 1988)
 
Ray Bradbury, The Veldt  (1950)       novelle
(fra: Kierkegaard/Randa: High Tech, systime 1987)
 
Brian Aldiss, Supertoys Last All Summer Long (år ikke opgivet)   novelle
(fra: Kierkegaard/Randa: High Tech, systime 1987)
 
from the Declaration of Independence (1776) (uddrag)    ”erklæring” (teo)
(fra: Bradley, Beatty, Long: The American Tradition in Literature, Norton, 1956)
 

B. Andre tekster

John Wain, On The Death Of A  Murderer       digt
(fra: Broadbridge (ed.), Churchgoing to Crow, Gyldendal, 1974)

Ernest Hemingway, Soldier’s Home (1926)       novelle
(fra: Davis et al.): American Literature Four Themes, Gyldendal 1972, pp.24-32)

Shirley Jackson, The Lottery (1948)       novelle
(fra: J.R. Christensen: 50 Tekster, Gyldendal 1988)
 
H.G. Wells, The Country of The Blind (1911) (uddrag)    novelle
(kopi af ukendt oprindelse – censor får kopi af de opgivne sider tilsendt)
(teksten er bl.a. i Wells: The Country of The Blind and Other Stories, Oxford 1966)

Wilfred Owen, Futility (1918)        digt
(fra:  Wilfred Owen, Collected Poems, Chatto & Windus, 1963)

Philip Caputo, A Rumor of War (1980?)      essay
(fra: første opgavesæt, ny ordning; klassen er ikke tilmeldt, men har læst teksten)

fra: J.G.Frazer, The Golden Bough (1922)      essay  (teo)
(MacMillan 1974) om scapegoats, uddrag side 753-756
 

Non-fiction (kopi af tidsskriftsartiklerne vil blive tilsendt censor)

Newsweek Special Issue "2000": The Year We Control Destiny (nat/tek)
Newsweek Special issue "2000": A Shared Vision Of a Better World (nat/tek)
TIME/Newsweek: endnu ikke valgt artikel om mord i amerikanske skoler
TIME/Newsweek: endnu ikke valgt artikel om kloning/genmanipulation (nat/tek)
 
 

C. Shakespeare:

Hamlet (1600) udgave: Signet Classic

Akt I, scene 2, linjerne: 1-14, 43-258
Akt I, scene 3, linjerne: 98-136
Akt I, scene 5, linjerne: 1-190
Akt II, scene 1, linjerne: 74-120
Akt II, scene 2, linjerne: 140-197, 219-327
Akt III, scene 1, linjerne: 58-191
Akt III, scene 2, linjerne: 77-137, 217-301, 381-407
Akt III, scene 3, linjerne: 73-99
Akt III, scene 4, linjerne: 1-218
Akt IV, scene 5, linjerne: 1-78, 162-195
Akt V, scene 1, linjerne: 119-197, 240-281
Akt V, scene 2, linjerne: 205-228, 267-405
Hamlet i alt 1590 linjer ~ 53 ns

Sonnet 18    (Shall I compare thee…ca. 1590)          0,5
Sonnet 116  (Let me not to the marriage…ca. 1590)         0,5
Sonnet 129  (Th’expense of spirit…ca. 1590)          0,5
(fra: William Shakespeare: The Complete Works, Collins, London, 1960)

The Elisabethan World Picture      (teo)   6,0
(fra: Ole Juul Lund (ed.): William Shakespeare, Macbeth, Gyldendal)

TIME MAGAZINE, December 23, 1996, pp. 40-48 (feature om Shakespeare)
David Gates et al: The Bard Is Hot       non-fiction        10,2 ns
 
 

III. LÆSEMÅDER

I flere tekster har klassen gennemført et AFEL-forløb med hovedvægten på gruppearbejde; i begyndelsen med hjælp fra udleverede spørgsmål til teksterne, senere mere selvstændigt.  Opsamlingen er delvist foregået som rapport- eller essayskrivning m.v. – noget af det i timerne.

I forbindelse med arbejdet med ”Hamlet” foretog klassen en ”ekskursion” til Aalborg Teater der spillede stykket i en nyopsætning.