Nyheder information eller hjernevask?

I min ungdom hed den "Morgen-Fascisten Jyllands-Pesten", i dag hedder den vist t andet, men som tidligere er det den man skal læse hvis man vil holde galden flydende.  Det gør avisen også selv i reportager, ledere og ikke mindst læserbreve.

Der kan være mange meninger om en sag (og avisen må have sine), men facts kan man sjældent bortforklare.  En brugbar vej uden om generende facts er imidlertid at undlade at bringe disse oplysninger, men skride straks til lynching.

I juli 2000 "gik fire unge arabere fra Odense amok og truede pædagogerne på livet", mens de var på en kommunal vildmarkstur i Sverige.

De følgende uger fik spiralen adskillige drejninger opad, kulminerende med et krav om udvisning. I al den tid hørtes ikke et ord om baggrunden for slagsmålet.  Først ved juletid kom sagen for en domsmandsret som ikke troede på de unges forklaring om at de var blevet "hevet i håret, smidt på jorden og slået i ansigterne ..."  til trods for at de havde fået at vide at de skulle på en slags ferietur.  De fik derfor en betinget dom. (Man kan gisne om begrundelsen for en betingede dom. Var det mon fordi skyldsspørgsmålet ikke var tilstrækkeligt oplyst? At påstand stod mod påstand?)

Nu i februar 2001 kommer sagens fakta endelig frem (som beskrevet i dagbladene Politiken og Information ):
 


Selv om dette (og senere) slagsmål (måske) endte med at de arabiske drenge senere truede pædagogerne på livet, er det ikke det man læser ud af overskriften: "fire unge arabere fra Odense gik amok og truede pædagogerne på livet" - hvis den på nogen måde skal andet end hidse en folkestemning op, skulle ovennævnte mellemregninger selvfølgelig have været præsenteret.  Og kendte man dem ikke, måtte man vente til sagen forelå oplyst.

I et DR1 debatprogram for pressefolk tirsdag d. 06.02.01 (hvor bl.a. TV2s Jens Gaardbo var i krydsild for kun at have bragt den halve sandhed om et varmt emne), sagde den selvretfærdige deltagende revser fra J-P at det på hans blad var en ufravigelig regel at man altid checkede hele baggrundsmaterialet før artiklen kom på. Desværre var studieværten ikke hurtig nok til at tilbagevise denne påstand.

Gaardbo beskrev i øvrigt helt uden blusel sit eget medie som "velegnet til at skabe en folkestemning" - det var faktisk dets berettigelse, mente han.

Er der stadig nogen der tror at vi får ordentlig og dækkende information?

Februar 2001
Erik Møldrup