Folketingstidende

kan være interessant læsning, i hvert fald hvis man tror at her udtaler sig rigets mest indsigtsfulde mænd og kvinder.  Her tænker jeg ikke på love som følge af studehandler eller udvalgsbehandling i snapsetinget - nej, jeg tænker på det nøjagtige referat der nedskrives af referenten og som offentliggøres som Folketingstidende eller på Folketingets hjemmeside.

Som nu dengang tinget diskuterede et lovforslag der drejede sig om statsamterne, mens det af referatet klart fremgår at mindst halvdelen af talerne udtalte sig om amtskommunerne - her kunne den dårlige research få om ikke katastrofale følger, så i hvert fald komiske.

Hvordan skal vi kunne respektere sådanne ledere?

Det følgende stammer fra folketingets debat den 16. november 1999.

(Kort bemærkning). Aase D. Madsen (DF):
Jeg er meget glad for spørgsmålet med hensyn til de ældre og de svage, f.eks. de svagtseende og blinde osv.  Dér havde jeg netop skrevet, at hvis vi indførte brugerkort som betalingsmiddel, skulle netop disse grupper og også de studerende være undtaget fra betalingen. Med hensyn til, hvem der bruger bibliotekerne, vil jeg sige, at jeg står her med en opgørelse, som kulturministeriet selv har lavet, og den viser altså, at ca. 66 pct. af den danske befolkning aldrig nogen sinde bruger bibliotekerne.

Kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen):
Og endelig vil jeg over for fru Aase D. Madsen bare nøjes med at rette et par små unøjagtigheder i hukommelsen.  Det er ikke sådan, at bogudlånet er faldende. Det har været stigende de sidste 3 år.  Og det er heller ikke rigtigt, at 66 pct. af danskerne aldrig kommer på biblioteket.  Det er sådan, at omkring 70 pct. af danskerne bruger biblioteket med jævne mellemrum.  Med disse få ord vil jeg sige tak for behandlingen af lovforslaget. Jeg glæder mig til at følge debatten i Kulturudvalget.

(Kort bemærkning). Aase D. Madsen (DF):
Med hensyn til de unøjagtigheder, som ministeren sagde jeg var kommet med, vil jeg gerne sige, at jeg står her med en udskrift fra en kilde, og det er en kultur- og fritidsaktivitetsundersøgelse fra 1998 i en brochure, som ministeren selv har udgivet.  I 1997 var antallet af bogudlån 72.332.000, i 1998 var det faldet til 61.000.871.  Og med hensyn til, hvem der kommer på bibliotekerne, og hvem der ikke kommer, er der en tabel 18 med en gruppe delt ind efter alder, og dér står, at 39 pct. af den mandlige del af befolkningen aldrig kommer på bibliotekerne, og at 30 pct. af den kvindelige del af befolkningen, altså fordelt gennemsnitligt over alder, aldrig kommer der.  Og når jeg lægger mænd og kvinder sammen - det skal man være lidt forsigtig
med, men på det her område tør jeg godt - så giver 39 pct. af mændene og 30 pct. af kvinderne befolkningen tilsammen, og det må være 69 pct.  Tager jeg fejl?

Kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen):
Vi skal nok ikke begynde at undervise hinanden i den store regnekunst her, men jeg vil foreslå, at vi fra Kulturministeriets side sørger for at fremsende tallene og også give en beskrivelse af, hvordan man læser tallene. Tak for i dag!

(Fra Folketingets hjemmeside)