EUs rygepolitik

Jo, vist er der mange kokke i EU's styrende organer.  Her er endnu et eksempel på hvordan forskellige hensyn i og til de enkelte medlemstater giver sig udslag i modsatrettede initiativer:

Fornylig bevilgede EU 2 millioner kr. til en kampagne mod rygning.  Samtidig giver EU 2 milliarder kr. om året i støtte til græske tobaksproducenter hvis tobak imidlertid er så ringe at den kun kan sælges til Østeurope til 1/3 af markedsprisen. (Kilde DR-TV).

Hermed cementeres indtrykket af et "fort Europa" der sørger godt for sine egne, mens det lader fanden hytte resten.  Hvis det virkelig er en hjertesag for EU at bekæmpe rygning, må det vel gælde generelt og ikke kun for de nuværende medlemslande.

Oktober 2000
Erik Møldrup